American Heart of Poland - AHP

Panel Naukowy: HealthTech Innovations in Biomedical Engineering

American Heart of Poland

Grupa AHP to największa sieć oddziałów szpitalnych specjalizujących się w leczeniu chorób układ krążenia, która w ramach partnerstwa z publicznym systemem opieki zdrowotnej umożliwia mieszkańcom Polski dostęp do wysokiej jakości leczenia w zakresie kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej.

Istotną częścią działalności AHP jest Centrum Badawczo – Rozwojowe, prowadzące wysokiej jakości badania translacyjne, których celem jest przekładanie do codziennej praktyki klinicznej nowoczesnych technologii ratujących życie pacjentów.

Sesja specjalna AHP

Organizacja, zarzadzanie oraz rozwój technologii medycznych w chorobach sercowo-naczyniowych

Prelegenci

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski

Dyrektor Generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland

Kardiolog i naukowiec związany z American Heart of Poland od 2004 roku.

Obecnie Dyrektor Generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland S.A.

Ordynator i kardiolog inwazyjny w II Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej.

Pracownik naukowy na Katedrze Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Członek Zarządu Med4fit – poradnie wielospecjalistyczne.

Do tej pory wziął udział w ponad 20 badaniach klinicznych, w tym związanych ze skutecznością i bezpieczeństwem angioplastyki tętnic nerkowych połączonych z implantacją stentu a także oceniających samorozprężalne stenty wieńcowe wykonane z nitinolu. Związany z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, European Society of Cardiology, Asocjacją Interwencji Sercowo Naczyniowych PTK, Zarządem Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych, a także Komisją Grantów i Badań Naukowych PTK. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

Kardiochirurg, współzałożyciel Polsko – Amerykańskich Klinik Serca, były członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Posiada specjalizacje w zakresie kardiochirurgii, chirurgii ogólnej oraz angiologii. Umiejętności zawodowe doskonalił w wiodących ośrodkach kardiochirurgii w Polsce (Zabrze, Kraków, Poznań), jak również na świecie, m.in. m.in. National Heart Institute w Londynie i Cardiothoracic Departament w Leicester – Wielka Brytania, Karoliński Instytut – Szwecja, Oxford Radclife Hospital, Deborah Heart and Lung Center – Browns Mills, USA.

W latach 1984 – 1988 zastępca prof. Zbigniewa Religi, gdzie wspólnie z nim uczestniczył w pierwszych udanych transplantacjach serca i w pierwszym zastosowaniu mechanicznego wspomagania niewydolnego serca. Twórca renomowanej I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ochojcu, którą kierował przez 25 lat, do 2013 roku. Obecnie Kierownik Katedry Kardiochirurgii, Kardiologii  i Chirurgii Naczyń Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

lek. med. Jerzy Garlicki

Doradca ds. badań klinicznych w American Heart of Poland

Lekarz medycyny Colegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył również MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz University of Illinois, członek Rady Nadzorczej American Heart of Poland SA oraz Prezes WSiP SA. Poprzednio pełnił funkcje jako Prezes Stowarzyszenia Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma, Prezes Astra Zeneca Sp. z o.o., Prezes Fournier Polska Sp. z o.o., Dyrektor Sprzedaży Pfizer Polska Sp. z o.o., Dyrektor Sprzedaży oraz Dyrektor Marketingu MSD Poland, działający również w obszarze badań klinicznych.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Buszman

Kierownik ds. Badań Przedklinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland.

Kierownik Katedry Kardiologii Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Kardiolog Inwazyjny. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Odbył staże zagranicznie z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii w USA i Europie w tym staż z zakresu kardiologii interwencyjnej oraz badań wdrożeniowych w Cardiovascular Research Foundation, Nowy Jork, USA. Ukończył szkolenie specjalizacyjne z kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Absolwent programu NextGen Ernst & Young and Columbia University, Nowy Jork.

Autor i współautor badań wdrożeniowych polskich i zagranicznych technologii z zakresu przezcewnikowych terapii wewnątrznaczyniowych oraz lokalnego dostarczania leku w chorobach układu sercowo-naczyniowego (m.in. stenty DES, stenty bioresorbowalne, balony powlekane lekiem nowej generacji). Autor i współautor kilkunastu prac nad doborem optymalnej metody rewaskularyzacji u chorych z zaawansowaną chorobą wieńcową. Kierownik badań wdrożeniowych pierwszego polskiego balonu powlekanego lekiem oraz stentu bioresorbowalnego. Współautor programu Kompleksowej Opieki Skoordynowanej po zawale serca – programu Ministerstwa Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Autor ponad 70 publikacji pełnotekstowych z listy filadelfijskiej o łącznym ponad > 200. Autor i właściciel kilkunastu patentów.

dr n. med. Paweł Kaźmierczak

Członek Zarządu, Dyrektor Medyczny American Heart of Poland S.A

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami w sektorze opieki zdrowotnej na poziomie operacyjnym i strategicznym. Jego kluczowe obszary kompetencyjne to: rynek usług medycznych i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych oraz aktualna kondycja kardiologii polskiej, w tym również warunki finansowania procedur z zakresu leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.