HomeLaboratoriaLaboratorium badań elektrochemicznych

Laboratorium badań elektrochemicznych

Potencjostat-galwanostat Metrohm-Autolab PGSTAT302N

Autolab/PGSTAT302N jest najwyższej klasy modularnym potencjostatem/galwanostatem dla wysokich prądów (limit 2 A, lub 20 A przy zastosowaniu wzmacniacza BSTR20A) oraz napięciem WE-CE do 30 V. Wyposażony jest w wejścia/wyjścia zarówno analogowe, jak i cyfrowe (DIO), umożliwiając sterowanie zewnętrznymi urządzeniami i akcesoriami.

Pasmo przenoszenia powyżej 1 MHz oraz możliwość rozszerzenia o każdy z dostępnych modułów czynią z tego przyrządu nie tylko najszybszy, ale i najwszechstronniejszy instrument w rodzinie Autolabów. W woltamperometrii cyklicznej maksymalna szybkość przemiatania wynosi 250 000 V/s dla instrumentów wyposażonych w kombinację modułów SCAN250 i ADC10M. Dla „chrono”-metod odstęp pomiędzy punktami pomiarowymi może osiągać 100 ns, przy zastosowaniu modułu ADC10M i oprogramowania NOVA.

Istnieją dwie podstawowe serie modeli AUTOLAB. Seria N to najwyższej klasy przyrządy, o najlepszych parametrach i modułowej budowie pozwalającej na rozszerzanie możliwości pomiarowych poprzez instalowanie wyspecjalizowanych modułów w przyszłości. 

Opiekun laboratorium

dr hab. inż. Witold Walke, prof. PŚ

Witold.Walke@polsl.pl
pok. 102, Zabrze

Zakres wykonywanych badań obejmuje:

 • badania elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej
 • badania odporności korozyjnej. 

Obszary zastosowań:

 • Baterie, ogniwa paliwowe, superkondensatory
 • Badania powłok oraz korozji
 • Polimery przewodzące i membrany
 • Dielektryki
 • Elektrokataliza
 • Elektroosadzanie
 • Półprzewodniki

Oprogramowanie NOVA

Najnowszy pakiet oprogramowania NOVA daje dostęp do wewnętrznych funkcji potencjostatu, przez co umożliwia tworzenie własnych technik pomiarowych, praktycznie nieograniczoną modyfikację istniejących procedur eksperymentalnych, a także integrację z innymi urządzeniami i systemami pomiarowymi, w tym do kombinowanych pomiarów (np. spektroelektrochemicznych). Szczególnie użyteczną cechą jest możliwość łączenia kilku przyrządów AUTOLAB (także różnych typów!) w wirtualny wielokanałowy potencjostat i prowadzenie zsynchronizowanych pomiarów równocześnie.

Stanowiska do badań skaningowej mikroskopii elektrochemicznej

Skaningowa mikroskopia elektrochemiczna polega na wizualizacji lokalnej aktywności elektrochemicznej powierzchni próbki. W tym celu mikroelektroda jest przesuwana w niewielkiej odległości nad powierzchnią próbki (badany obszar odpowiada od 3 do 5 średnicom mikroelektrody).

W badanym obszarze mikroelektroda oddziałuje z powierzchnią w sposób uzależniony od właściwości powierzchniowych. Szczególnie użyteczne są mikroelektrody o promieniu poniżej 100 µm, ze względu na półsferyczny charakter dyfuzji oraz szybkie osiąganie stanu stacjonarnego. Prąd płynący przez mikroelektrodę w trakcie skanowania powierzchni jest modulowany przez zmieniające się elektrochemiczne właściwości powierzchni próbki. 

Zwiększenie jakości obrazowania  Sensolytics Base SECM, przez wprowadzenie piezoelektrycznego systemu pozycjonowania. 

 • Nominalna rozdzielczość 1 nm 
 • z powtarzalnością 10 nm 
 • dla obszaru 100x100x100 μm.

Precyzyjne rozdzielenie informacji topograficznej i elektrochemicznej, pozwala na kontrolę odległości pomiędzy końcówką skanującą i próbką. 
Możliwe jest zapewnienie stałego dystansu z zakresu 50 – 300 nm powyżej powierzchni próbki poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego.

Nadaje się do struktur < 1 µm, zależne od opcji High-Res

Opcja: Shearforce

Stanowiska do automatycznego pomiaru rezonansu plazmonów powierzchniowych w czasie rzeczywistym 

Technika rezonansu plazmonów powierzchniowych (Surface Plasmon Resonance, SPR) umożliwia badanie zjawisk zachodzących na powierzchni warstewki złota napylonej na szklany dysk, oraz w przylegającej warstwie roztworu o grubości ok. 400 nm.

Nasz SPR wyposażony jest w kuwetę elektrochemiczną umożliwiającą, obok zwykłego SPR, także badania w których warstwa złota jest elektrodą pracującą (elektrochemiczny SPR – ESPR).

Główne obszary zastosowań techniki SPR:

 • oddziaływania typu antygen-przeciwciało
 • modyfikacji powierzchni, w tym (mono)warstw molekularnych
 • polimeryzacji i elektropolimeryzacja
 • bioczujniki i chipy DNA/RNA
 • biokompatybilności powłok i warstw wierzchnich
 • kinetyki oddziaływań biocząsteczek

Pomiary SPR mogą być kombinowane z różnymi technikami elektrochemicznymi, takimi jak np. woltamperometria cykliczna. chronoamperometria czy spektroskopia impedancyjna.

 

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone