HomeO Nas

O Nas

European HealthTech Innovation Centre to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy działający w Zabrzu przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Prowadzimy interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie innowacyjnych technologii dla zdrowia. 

Wysokospecjalistyczne laboratoria oraz pracownie EHTIC wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt oraz oprogramowanie dostępne na rynku światowym. Zasoby te wykorzystywane są przez doświadczone zespoły naukowców Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej do projektowania, tworzenia oraz rozwijania innowacyjnych technologii związanych z bioinformatyką, bioelektroniką, biomechatroniką czy biomateriałami, które zostaną zaimplementowane w medycynie oraz sporcie.

Nasze laboratoria i pracownie są również udostępniane przedsiębiorstwom, co przyczynia się do rozwoju innowacyjnych technik badawczych i produkcyjnych oraz podnosi konkurencyjność firm regionu. Współpraca z EHTIC daje możliwość uczestnictwa m.in. w polskich i europejskich platformach technologicznych, tworząc szanse na skuteczne wykorzystanie możliwości jakie niesie międzynarodowa kooperacja oraz konkurowanie z firmami działającymi w branży wyrobów medycznych. 

Zakres realizowanych przez nas innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wpisuje się w rozwój technologii związanych z inteligentnymi specjalizacjami: medycyną, technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, oraz przemysłami wschodzącymi.

Głównym celem działania Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia jest organizowanie współdziałania podmiotów działających w obszarze technologii dla zdrowia, kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

Powstanie EHTIC

EHTIC European HealthTech Innovation Center to efekt kluczowego w regionie śląskim projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, (AMSS) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Infrastruktura EHTIC powstała dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach RPO-EU 2013-20, wkładowi środków niepublicznych w wysokości 20% z firmy Royal Philips, gruntom pod inwestycję przekazanym przez Miasto Zabrze oraz licencji oprogramowania z firmy APA Group. 
Całość inwestycji wraz z wkładem finansowym Politechniki Śląskiej wyniosła blisko 110 mln złotych. Skala inwestycji oraz strategiczny partner, jeden ze światowych liderów technologii medycznych jakim jest firma Philips, czyni ten projekt unikatowym w skali kraju oraz w tej części Europy.   

W ramach projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu wybudowany został budynek laboratoryjny za kwotę 44 milionów złotych, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za kwotę 66 milionów złotych.

0 mln zł
Koszt budowy budynku
0 mln zł
Sprzęt i oprogramowanie

Projekt realizowany jest wspólnie z światowym liderem technologii medycznych –firmą Philips, której wkład finansowy wynosi blisko 18 mln zł. Celem projektu było stworzenie unikalnego zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych, dedykowanych wpieraniu firm działających w obszarze wdrażania wyrobów oraz technologii medycznych. 

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie nowoczesnych technologii oraz wyrobów medycznych, wpisujących się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny spersonalizowanej. 

Realizacja projektu wpłynie również na wzrost konkurencyjności firm regionu oraz kraju z szeroko rozumianej branży inżynierii biomedycznej i pozwoli na ich uczestnictwo m.in. w europejskich i światowych platformach technologicznych, tworząc szanse na skuteczne wykorzystanie możliwości jakie niesie międzynarodowa kooperacja.

0 mln zł
0 mln zł
0 mln zł
0 mln zł

Uroczyste otwarcie EHTIC

Uroczystość otwarcia European HealthTech Innovation Centre odbyła się 04 października 2021 roku w ramach jubileuszowych obchodów 100-lecia działalności firmy Philips w Polsce, które miały miejsce podczas Eropean HealthTech Innovation Congress.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który zaszczycił nas swoją obecnością podczas ceremonii otwarcia. 

Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości, w tym władze lokalne, przedstawicieli świata polityki, jednostek ochrony zdrowia, nauki i biznesu.

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2022 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone