HomeO Nas

O Nas

fot.grzegorz wagner_04

European HealthTech Innovation Centre to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy Politechniki Śląskiej prowadzący interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie innowacyjnych technologii dla zdrowia. Głównym celem działania Centrum jest organizowanie współdziałania podmiotów działających w obszarze technologii dla zdrowia, kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób. EHTIC wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę dostępną na rynku światowym.  

Pozwala to rozwijać nasz potencjał badawczy w obszarach takich jak wirtualne technologie dla zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce i systemach eksperckich wspomagających lekarzy w decyzjach. To także druk 3D, technologie związane ze wspomaganiem rehabilitacji, treningu sportowego. Zespoły naukowców opracowują systemy wspierające procesy leczenia i rehabilitacji, wśród których wymienić możemy technologie informatyczne, materiałowe, (związane np. z implantami), elektronikę medyczną, czy różnego rodzaju systemy wirtualnej rzeczywistości wspomagające procesy rehabilitacji.

 

0 mln zł
Koszt budowy budynku
0 mln zł
Sprzęt i oprogramowanie

Powstanie EHTIC

EHTIC European HealthTech Innovation Center to efekt kluczowego w regionie śląskim Projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, (AMSS) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Infrastruktura EHTIC powstała dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach RPO-EU 2013-20, wkładowi środków niepublicznych 20% z firmy Royal Philips, gruntom pod inwestycję z Miasta Zabrze oraz licencji oprogramowania z firmy APA Group. Całość inwestycji wraz z wkładem finansowym Politechniki Śląskiej wyniosła blisko 110 mln złotych. Skala inwestycji oraz strategiczny partner, jeden ze światowych liderów technologii medycznych jakim jest firma Philips, czyni ten projekt unikatowym w skali kraju oraz tej części Europy.   

Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł. W ramach projektu wybudowany został budynek laboratoryjny za kwotę 44 milionów złotych, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za kwotę 66 milionów złotych.

0 mln zł
0 mln zł
0 mln zł
0 mln zł

Projekt realizowany jest wspólnie z światowym liderem technologii medycznych – firmą Philips, której wkład finansowy wynosi blisko 18 mln zł. Celem projektu było stworzenie unikalnego zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych, dedykowanych wpieraniu firm działających w obszarze wdrażania wyrobów oraz technologii medycznych. Zasadniczym celem projektu jest opracowanie nowoczesnych technologii oraz wyrobów medycznych, wpisujących się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz wdrażania rozwiązań z zakresu medycyny spersonalizowanej. Realizacja projektu wpłynie również na wzrost konkurencyjności firm z szeroko rozumianej branży inżynierii biomedycznej i pozwoli na ich uczestnictwo m.in. w europejskich i światowych platformach technologicznych, tworząc szanse na skuteczne wykorzystanie możliwości jakie niesie międzynarodowa kooperacja.

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2022 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone