HomeObszary badawcze

Obszary badawcze

Nawigacja obrazowa w diagnostyce i terapii onkologicznej
Multimodalne systemy wspomagania spersonalizowanej terapii
Komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej
Obliczenia chmurowe i teleradiologia
Teleopieka i telerehabilitacja
Diagnostyka wad wymowy
Wspomaganie fizjoterapii
USG wysokich częstotliwości w diagnostyce skóry
Kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich
Dobór materiałów i technologii wytwarzania
Ocena właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich
Rozwój protetyki i implantologii
Projektowanie narzędzi chirurgicznych
Zastosowanie metod szybkiego prototypowania w medycynie
Inżynieria powierzchni
Procedury oceny wyrobów medycznych
Badania układu mięśniowo-szkieletowego człowieka w medycynie i sporcie
Projektowanie rehabilitacyjne, sportowe i specjalistyczne
Eksperymentalne testy wytrzymałościowe
Statyczne i dynamiczne analizy wytrzymałościowe
Modelowanie i badania eksperymentalne przepływów w naczyniach krwionośnych
Analiza biomechaniczna obciążeń podczas wypadków drogowych
Wirtualne technologie w medycynie 
Inżynieria planowania zabiegów chirurgicznych
Przetwarzanie sygnałów biomedycznych
Bioinformatyka i biologia obliczeniowa
Modelowanie struktur i procesów biologicznych
Uczenie maszynowe
Materiały biomorficzne
Projektowanie układów cyfrowych dla medycyny
Inżynieria tkankowa i genetyczna
Sztuczne narządy

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone