European HealthTech innovation center

"ENGINEERING INNOVATIONS THAT IMPROVE HEALTHCARE"

Zadania EHTIC

European HealthTech Innovation Center to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy Politechniki Śląskiej wspierający procesy generowania, rozwijania oraz wdrażania nowych technologii mających zastosowanie w medycynie, rehabilitacji czy sporcie. 

Misją oraz celem naszej działalności jest stworzenie platformy łączącej możliwości badawczo-rozwojowe ultranowoczesnych laboratoriów oraz potencjału naukowego zespołu inżynierów Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej z podmiotami gospodarczymi oraz innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi działającymi w obszarze zdrowia.

 

Do naszych zadań należą:

 

Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej
Integracja środowiska i inicjowanie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów naukowo-badawczych w obszarze technologii dla zdrowia
Opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych

Promocja oferty badawczej Politechniki Śląskiej w obszarze technologii dla zdrowia

Generowanie know-how oraz własności intelektualnej

Wsparcie merytoryczne dla firm i start-upów

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, na działalność badawczą i szkoleniową

Organizacja szkoleń i kursów

Organizacja konferencji, seminariów i warsztatów tematycznych

 

Kilka słów o EHTIC

„Politechnika Śląska reaguje nieustannie na zmieniające się potrzeby społeczeństwa łącząc naukę z praktyką ustawicznych działań na rzecz społeczeństwa. EHTIC jest swoistą kuźnią rozwiązań wychodzących naprzeciw najważniejszym wyzwaniom zdrowotnym, takim jak chociażby starzejące się społeczeństwo. Opracowujemy i wdrażamy projekty, które z jednej stronny odciążą służbę zdrowia, z drugiej realnie przyczynią się do lepszego leczenia pacjentów. To właśnie tutaj zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne znajdują zaplecze badawcze dla rozwoju swoich pomysłów z zakresu medycyny, czy szerzej pojętego zdrowia.”

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik

Były dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej PŚ, były dyrektor „European HealthTech Innovation Center”

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik

EHTIC to:

Nowoczesny budynek

Zaprojektowany jako inteligentny i energooszczędny gmach o zwartej strukturze i estetyce ma 58,5 m długości, 23,5 m szerokości i 18 m wysokości. Całkowita powierzchnia budynku to blisko 4.000 m2 a kubatura około 22.000 m3. Symboliczne „wbicie łopaty” pod budowę nastąpiło 20 maja 2020 r. a budowa gmachu trwała do września 2021 r.

Wysokospecjalistyczne laboratoria

Infrastruktura EHTIC to trzydzieści sześć ultranowoczesnych laboratoriów wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt oraz oprogramowanie, które służą rozwijaniu technologii, które zostaną zaimplementowane w medycynie i obszarach takich jak bioinformatyka, bioelektronika, biomechatronika czy biomateriały.

Rozpocznij współpracę z EHTIC

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza e-mail na stronie lub poprzez jeden z numerów telefonu.

Doświadczony zespół naukowców

Wartość EHTIC stanowi przede wszystkim ogromny potencjał ludzki, na który składają się wyspecjalizowane zespoły naukowo-badawcze. To wybitni naukowcy  z udokumentowanym doświadczeniem, ale też wizją i pasją do poszukiwania rozwiązań dla wyzwań w zakresie prewencji, diagnostyki, terapii oraz rehabilitacji, z którymi zmaga się współczesny świat medycyny i sportu. 

Audytorium Philips

Ultranowoczesne, przestronne i komfortowe wnętrze wyposażone w najwyższej klasy sprzęt audiowizualny pozwala na organizację konferencji, spotkań naukowych, seminariów, warsztatów, kursów czy szkoleń dla blisko 200 osób.

Nasi partnerzy:

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone