European HealthTech innovation center

"ENGINEERING INNOVATIONS THAT IMPROVE HEALTHCARE"

HealthTech Innovation Conference 2023

Zapraszamy do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „HealthTech Innovation Conference”, która odbędzie się w dniach 9-10 października 2023 r. w Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia w Zabrzu. Wydarzenie stanowi kontynuację organizowanej od 2016 r. konferencji „Innovations in Biomedical Engineering”.

Patronat nad konferencją objęli:

  • Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski
  • JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
  • JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n med. Tomasz Szczepański
  • Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik

Partnerem Wydarzenia jest Województwo Śląskie co związane jest z obchodami Roku Nauki 2023 w Województwie Śląskim. Inicjatywa ta wynika z Uchwały Nr VI/52/12/2022 z 19 grudnia 2022 roku, którą Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim, dostrzegając potrzebę realizacji działań mających na celu wzmacnianie i popularyzację nauki.

Konferencja „HealthTech Innovation Conference” jest wydarzeniem, które każdego roku gromadzi 200-250 uczestników i jest miejscem integracji, a także zacieśniania współpracy inżynierów biomedycznych i przedstawicieli ośrodków medycznych w zakresie innowacyjnych technologii mających zastosowanie w medycynie i sporcie. Tematyka Konferencji obejmuje obszary związane inżynierią biomedyczną, bioinformatyką, biomechatroniką, bioelektroniką, biomateriałami, robotami medycznymi, technologiami wojskowymi, inżynieryjnym wsparciem procedur medycznych, planowaniem treningów sportowych oraz rehabilitacji. W ramach wydarzenia planowane są m.in. referaty zamawiane, przedstawiane przez prelegentów o wysokim autorytecie międzynarodowym.

Nadrzędnym celem Konferencji jest inspiracja do rozwoju nowych technologii służących zdrowiu człowieka, identyfikacja aktualnych potrzeb systemu ochrony zdrowia oraz wymiana doświadczeń. 

Partner Wydarzenia:

Zadania EHTIC

European HealthTech Innovation Center to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy Politechniki Śląskiej wspierający procesy generowania, rozwijania oraz wdrażania nowych technologii mających zastosowanie w medycynie, rehabilitacji czy sporcie. 

Misją oraz celem działalności EHTIC jest stworzenie platformy łączącej możliwości badawczo-rozwojowe ultranowoczesnych laboratoriów oraz potencjału naukowego zespołu inżynierów Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej z podmiotami gospodarczymi oraz innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi działającymi w obszarze zdrowia.

Do jego zadań należą:

Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej
Integracja środowiska i inicjowanie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów naukowo-badawczych w obszarze technologii dla zdrowia
Opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych

Promocja oferty badawczej Politechniki Śląskiej w obszarze technologii dla zdrowia

Generowanie know-how oraz własności intelektualnej

Wsparcie merytoryczne dla firm i start-upów

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, na działalność badawczą i szkoleniową

Organizacja szkoleń i kursów

Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów tematycznych

 

Kilka słów o EHTIC

„Politechnika Śląska reaguje nieustannie na zmieniające się potrzeby społeczeństwa łącząc naukę z praktyką ustawicznych działań na rzecz społeczeństwa. EHTIC jest swoistą kuźnią rozwiązań wychodzących naprzeciw najważniejszym wyzwaniom zdrowotnym, takim jak chociażby starzejące się społeczeństwo. Opracowujemy i wdrażamy projekty, które z jednej stronny odciążą służbę zdrowia, z drugiej realnie przyczynią się do lepszego leczenia pacjentów. To właśnie tutaj zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne znajdują zaplecze badawcze dla rozwoju swoich pomysłów z zakresu medycyny, czy szerzej pojętego zdrowia.”

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik

Dyrektor „European HealthTech Innovation Center”

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik

EHTIC to:

Nowoczesny budynek

Zaprojektowany jako inteligentny i energooszczędny gmach o zwartej strukturze i estetyce ma 58,5 m długości, 23,5 m szerokości i 18 m wysokości. Całkowita powierzchnia budynku to blisko 4.000 m2 a kubatura około 22.000 m3. Symboliczne „wbicie łopaty” pod budowę nastąpiło 20 maja 2020 r. a budowa gmachu trwała do września 2021 r.

Wysokospecjalistyczne laboratoria

Infrastruktura EHTIC to trzydzieści sześć ultranowoczesnych laboratoriów wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt oraz oprogramowanie, które służą rozwijaniu technologii, które zostaną zaimplementowane w medycynie i obszarach takich jak bioinformatyka, bioelektronika, biomechatronika czy biomateriały.

Rozpocznij współpracę z EHTIC

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza e-mail na stronie lub poprzez jeden z numerów telefonu.

Doświadczony zespół naukowców

Wartość EHTIC stanowi przede wszystkim ogromny potencjał ludzki, na który składają się wyspecjalizowane zespoły naukowo-badawcze. To wybitni naukowcy  z udokumentowanym doświadczeniem, ale też wizją i pasją do poszukiwania rozwiązań dla wyzwań w zakresie prewencji, diagnostyki, terapii oraz rehabilitacji, z którymi zmaga się współczesny świat medycyny i sportu. 

Audytorium Philips

Ultranowoczesne, przestronne i komfortowe wnętrze wyposażone w najwyższej klasy sprzęt audiowizualny pozwala na organizację konferencji, spotkań naukowych, seminariów, warsztatów, kursów czy szkoleń dla blisko 200 osób.

Nasi partnerzy:

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2023 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone