Współpracuj z European
HealthTech Innovation Center

Naszą misją jest stworzenie najlepszego w kraju ekosystemu do generowania, rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki, monitorowania oraz leczenia chorób. 

Tworzymy platformę międzynarodowej współpracy inżynierów, lekarzy, fizjoterapeutów, oraz przedstawicieli środowisk pokrewnych z firmami i przedsiębiorcami na rynkach krajowych i zagranicznych.

Główne zalety współpracy z EHTIC

Doświadczony zespół naukowców

Największą wartością naszego centrum jest kompetentna i ambitna kadra badaczy Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej z udokumentowanym wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych. W ramach współpracy oferujemy wsparcie merytoryczne zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw jak i start-upów w obszarze rozwoju i wdrażania technologii.

Baza wysokospecjalistycznych laboratoriów

W EHTIC zlokalizowany jest unikalny zespół laboratoriów i pracowni badawczo-technologicznych wspierających firmy wdrażające wyroby i technologie medyczne. Laboratoria te wyposażone są w światowej klasy sprzęt badawczy oraz najnowocześniejsze  oprogramowanie pozwalające na nieustanny rozwój potencjału badawczego, a przede wszystkim – opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych.  

Atrakcyjna strategicznie lokalizacja

Leżące w centrum Śląska Zabrze od dziesięcioleci tworzy kluczowy punkt na mapie polskiej medycyny. To tutaj działa najlepszy ośrodek kardiologii i kardiochirurgii – Śląskie Centrum Chorób Serca, wiodący w kraju ośrodek dydaktyczny , naukowy i kliniczny – Śląski Uniwersytet Medyczny, czy też tworząca polskie sztuczne serce Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi. W regionie śląskim zlokalizowanych jest wiele prężnie działających instytutów badawczych działających w obszarze technologicznego wspomagania medycyny i sportu.

Wzrost konkurencyjności regionu

Nasza infrastruktura badawcza wykorzystywana jest do prowadzenia badań własnych oraz zleconych, realizowanych komercyjnie jak i w ramach projektów badawczych.  Laboratoria i pracownie są też udostępniane przedsiębiorcom oraz innym zainteresowanym podmiotom działającym w  szeroko rozumianej branży inżynierii biomedycznej, co znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności firm regionu.

Oferujemy współpracę w obszarach

Informatyki medycznej i sztucznej inteligencji
 • Nawigacja obrazowa w diagnostyce onkologiczne
 • Nawigacja obrazowa w terapii onkologicznej
 • Multimodalne systemy wspomagania spersonalizowanej terapii
 • Komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej
 • Komputerowe wspomaganie terapii histopatologicznej
 • Obliczenia chmurowe i teleradiologia
 • Teleopieka i telerehabilitacja
 • Rehabilitacja interaktywna
 • Diagnostyka wad wymowy
 • Monitorowanie bólu w fizjoterapii
 • Monitorowanie ran przewlekłych skóry
 • USG wysokich częstotliwości w diagnostyce skóry
Biomechatroniki
 • Badania wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych, biologicznych oraz obiektów mechanicznych
 • Badania numeryczne charakterystyk mechanicznych w elementach anatomicznych i układach mechanicznych
 • Modele 3D struktur tkankowych generowane na podstawie obrazów medycznych TK lub MRI
 • Modeli przestrzenne generowane z wykorzystaniem skanera 3D
 • Projekty sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i sportowego
 • Inżynierskie wspomaganie planowania zabiegów chirurgicznych
 • Kompleksowa analiza kinematyczna ruchu ciała człowieka oraz układów mechanicznych
 • Ocena cech motorycznych sportowców
 • Tworzenie interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych w technologii “wirtualnej rzeczywistości”
 • Eksperymentalna diagnostyka układu ruchu człowieka
 • Projekcja obiektów w technologii 3D przy wykorzystaniu systemu CAVE
 • Ekspertyzy sądowe związane z modelowaniem zachowania człowieka w sytuacjach wypadków
Biosensorów i przetwarzania sygnałów biomedycznych
 • Systemy akwizycji i przetwarzania sygnałów biomedycznych z implementacją na różne platformy sprzętowe oraz środowiska programowe
 • Systemy wspomagania diagnostyki medycznej
 • Modele bioniczne systemów i procesów fizjologicznych w oparciu o różne narzędzia matematyczne
 • Wytwarzanie i badanie materiałów biomorficznych
 • Metody inteligencji obliczeniowej w analizie sygnałów biomedycznych.
 • Algorytmy bioinformatyczne
 • Klaster obliczeniowy do wspomagania złożonych obliczeń, w tym biologicznych
 • Opracowanie i implementacja na różnych platformach programowo-sprzętowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • Prototypowanie układów bioelektronicznych, zarówno w części sprzętowej jak i programowej
 • Projekt i wykonanie prototypów układów wbudowanych z bogatą sensoryką
 • Systemy kontrolno-pomiarowe do urządzeń biomechatronicznych dla różnych platform sprzętowych, w tym sterowników przemysłowych oraz mikrokontrolerów.
 • Systemy telemedyczne budowane w oparciu o różne technologie teleinformatyczne
Biomateriałów i inżynierii wyrobów medycznych
 • Badania biomateriałów metalowych o zmodyfikowanej strukturze i określonych cechach mechanicznych z warstwami powierzchniowymi przeznaczonych na implanty do rekonstrukcji i elastycznego zespalania tkanek
 • Badania własności mechanicznych biomateriałów i konstrukcji biomechanicznych przy obciążeniach statycznych i dynamicznych
 • Badania nad nową generacją implantów z pamięcią kształtu do stabilizacji złamań kości, tkanek miękkich, dystraktorów kości oraz do modelowania zniekształceń twarzoczaszki i kręgosłupa z wykorzystaniem efektu nadsprężystości
 • Analiza i modelowanie porowatości powierzchni biomateriałów
 • Obróbka strumieniowo-ścierna, zgrubna i precyzyjna na kruszywach korundowych i krzemionkowych
 • Badania odporności na korozję biomateriałów metalowych lub degradacji biomateriałów polimerowych i kompozytowych, materiałów biologicznie aktywnych w warunkach in vitro
 • Badanie odporności biomateriałów i implantów na korozję wżerową, szczelinową naprężeniową i zmęczeniową z uwzględnieniem uwarunkowań biomechanicznych i techniki operacyjnej
 • Badania trwałości wyrobów implantacyjnych poddanych oddziaływaniu środowiska tkanek i płynów fizjologicznych z uwzględnieniem czynników biomechanicznych
 • Obróbka termiczna precyzyjna, kalcynacja w piecach o temperaturze roboczej do 1650°C
 • Badania biomateriałów ceramicznych (obojętnych, bioaktywnych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych, materiałów resorbujących się w tkankach, cementów kostnych i stomatologicznych)
 • Aplikacja technik ALD (Atomic Layer Deposition), zol-żel i elektroforezy do modyfikacji powierzchni biomateriałów
 • Wytwarzanie warstw hybrydowych polimer – ceramika
 • Badania ilościowe jakości powierzchni biomateriałów
 • Badania nad nową generacją warstw powierzchniowych (pasywnych, pasywno-węglowych

Oferta dla przemysłu

Nasza oferta badawcza skierowana jest do jednostek przemysłowych, przedsiębiorstw, firm, oraz start-upów. W ramach współpracy realizujemy prace zlecone, wykonujemy ekspertyzy oraz wydajemy opinie o innowacyjności, a także prowadzimy wspólne projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia badań materiałowych w zakresie oceny wyrobów medycznych, weryfikacji projektów nowoopracowanych wyrobów medycznych, walidacji procesów wytwarzania wyrobów medycznych oraz ich certyfikacji. 

Współpraca naukowa 

Zapraszamy do współpracy naukowej w zakresie inżynierii biomedycznej. Mamy szeroki zakres doświadczeń w kierowaniu i prowadzeniu badań w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych i wdrożeniowych. 

Organizujemy współpracę grup naukowo-badawczych i koordynujemy ich interdyscyplinarną działalność badawczą w zakresie technologii dla zdrowia. Dysponujemy specjalistyczną aparaturą zgromadzoną w naszych wysokospecjalistycznych laboratoriach technologicznych, w których zespoły inżynierów prowadzą innowacyjne badania w zakresie inżynierii biomedycznej, a w szczególności w obszarach wymienionych poniżej.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio poprzez dane zawarte na podstronie kontakt.

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2022 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone