Współpracuj z European
HealthTech Innovation Center

Nasza oferta skierowana jest do firm i przedsiębiorstw działających w sektorze wyrobów medycznych, rehabilitacji czy sportu. Szerokie spektrum możliwości badawczych jakie stwarza baza wysokospecjalistycznych laboratoriów EHTIC pozwala na wspólną realizację prac badawczo rozwojowych czy też zaawansowanych projektów wdrożeniowych ukierunkowanych na rozwój innowacyjnych technologii mających zastosowanie w medycynie oraz obszarach takich jak bioelektronika, bioinformatyka, biomechatronika czy biomateriały.

Główne zalety współpracy z EHTIC

Doświadczony zespół naukowców

Największą wartością naszego centrum jest kompetentna i ambitna kadra badaczy Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej z udokumentowanym wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych i wdrożeniowych. W ramach współpracy oferujemy wsparcie merytoryczne zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw jak i start-upów w obszarze rozwoju i wdrażania technologii.

Baza wysokospecjalistycznych laboratoriów

W EHTIC zlokalizowany jest unikalny zespół laboratoriów i pracowni badawczo-technologicznych wspierających firmy wdrażające wyroby i technologie medyczne. Laboratoria te wyposażone są w światowej klasy sprzęt badawczy oraz najnowocześniejsze  oprogramowanie pozwalające na nieustanny rozwój potencjału badawczego, a przede wszystkim – opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych.  

Atrakcyjna lokalizacja

Leżące w centrum Śląska, Zabrze od dziesięcioleci stanowi kluczowy punkt na mapie polskiej medycyny. To tutaj działa najlepszy ośrodek kardiologii i kardiochirurgii – Śląskie Centrum Chorób Serca, wiodący w kraju ośrodek dydaktyczny, naukowy i kliniczny – Śląski Uniwersytet Medyczny, czy też tworząca m.in. polskie sztuczne serce Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi. W regionie śląskim zlokalizowanych jest wiele prężnie działających instytutów badawczych działających w obszarze technologicznego wspomagania medycyny i sportu.

Wzrost konkurencyjności regionu

Nasza infrastruktura badawcza wykorzystywana jest do prowadzenia badań własnych oraz zleconych, realizowanych komercyjnie jak i w ramach projektów badawczych.  Laboratoria i pracownie są też udostępniane przedsiębiorcom oraz innym zainteresowanym podmiotom działającym w  szeroko rozumianej branży inżynierii biomedycznej, co znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności firm regionu.

Oferujemy współpracę w obszarach

Informatyki medycznej i sztucznej inteligencji
 • Nawigacja obrazowa w diagnostyce onkologiczne
 • Nawigacja obrazowa w terapii onkologicznej
 • Multimodalne systemy wspomagania spersonalizowanej terapii
 • Komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej
 • Komputerowe wspomaganie terapii histopatologicznej
 • Obliczenia chmurowe i teleradiologia
 • Teleopieka i telerehabilitacja
 • Rehabilitacja interaktywna
 • Diagnostyka wad wymowy
 • Monitorowanie bólu w fizjoterapii
 • Monitorowanie ran przewlekłych skóry
 • USG wysokich częstotliwości w diagnostyce skóry
Biomechatroniki
 • Badania wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych, biologicznych oraz obiektów mechanicznych
 • Badania numeryczne charakterystyk mechanicznych w elementach anatomicznych i układach mechanicznych
 • Modele 3D struktur tkankowych generowane na podstawie obrazów medycznych TK lub MRI
 • Modeli przestrzenne generowane z wykorzystaniem skanera 3D
 • Projekty sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i sportowego
 • Inżynierskie wspomaganie planowania zabiegów chirurgicznych
 • Kompleksowa analiza kinematyczna ruchu ciała człowieka oraz układów mechanicznych
 • Ocena cech motorycznych sportowców
 • Tworzenie interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych w technologii “wirtualnej rzeczywistości”
 • Eksperymentalna diagnostyka układu ruchu człowieka
 • Projekcja obiektów w technologii 3D przy wykorzystaniu systemu CAVE
 • Ekspertyzy sądowe związane z modelowaniem zachowania człowieka w sytuacjach wypadków
Biosensorów i przetwarzania sygnałów biomedycznych
 • Systemy akwizycji i przetwarzania sygnałów biomedycznych z implementacją na różne platformy sprzętowe oraz środowiska programowe
 • Systemy wspomagania diagnostyki medycznej
 • Modele bioniczne systemów i procesów fizjologicznych w oparciu o różne narzędzia matematyczne
 • Wytwarzanie i badanie materiałów biomorficznych
 • Metody inteligencji obliczeniowej w analizie sygnałów biomedycznych.
 • Algorytmy bioinformatyczne
 • Klaster obliczeniowy do wspomagania złożonych obliczeń, w tym biologicznych
 • Opracowanie i implementacja na różnych platformach programowo-sprzętowych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • Prototypowanie układów bioelektronicznych, zarówno w części sprzętowej jak i programowej
 • Projekt i wykonanie prototypów układów wbudowanych z bogatą sensoryką
 • Systemy kontrolno-pomiarowe do urządzeń biomechatronicznych dla różnych platform sprzętowych, w tym sterowników przemysłowych oraz mikrokontrolerów.
 • Systemy telemedyczne budowane w oparciu o różne technologie teleinformatyczne
Biomateriałów i inżynierii wyrobów medycznych
 • Badania biomateriałów metalowych o zmodyfikowanej strukturze i określonych cechach mechanicznych z warstwami powierzchniowymi przeznaczonych na implanty do rekonstrukcji i elastycznego zespalania tkanek
 • Badania własności mechanicznych biomateriałów i konstrukcji biomechanicznych przy obciążeniach statycznych i dynamicznych
 • Badania nad nową generacją implantów z pamięcią kształtu do stabilizacji złamań kości, tkanek miękkich, dystraktorów kości oraz do modelowania zniekształceń twarzoczaszki i kręgosłupa z wykorzystaniem efektu nadsprężystości
 • Analiza i modelowanie porowatości powierzchni biomateriałów
 • Obróbka strumieniowo-ścierna, zgrubna i precyzyjna na kruszywach korundowych i krzemionkowych
 • Badania odporności na korozję biomateriałów metalowych lub degradacji biomateriałów polimerowych i kompozytowych, materiałów biologicznie aktywnych w warunkach in vitro
 • Badanie odporności biomateriałów i implantów na korozję wżerową, szczelinową naprężeniową i zmęczeniową z uwzględnieniem uwarunkowań biomechanicznych i techniki operacyjnej
 • Badania trwałości wyrobów implantacyjnych poddanych oddziaływaniu środowiska tkanek i płynów fizjologicznych z uwzględnieniem czynników biomechanicznych
 • Obróbka termiczna precyzyjna, kalcynacja w piecach o temperaturze roboczej do 1650°C
 • Badania biomateriałów ceramicznych (obojętnych, bioaktywnych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych, materiałów resorbujących się w tkankach, cementów kostnych i stomatologicznych)
 • Aplikacja technik ALD (Atomic Layer Deposition), zol-żel i elektroforezy do modyfikacji powierzchni biomateriałów
 • Wytwarzanie warstw hybrydowych polimer – ceramika
 • Badania ilościowe jakości powierzchni biomateriałów
 • Badania nad nową generacją warstw powierzchniowych (pasywnych, pasywno-węglowych)

Oferta dla przemysłu

Nasza oferta badawcza skierowana jest do jednostek przemysłowych, przedsiębiorstw, firm, oraz start-upów. W ramach współpracy realizujemy prace zlecone, wykonujemy ekspertyzy oraz wydajemy opinie o innowacyjności, a także prowadzimy wspólne projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia badań materiałowych w zakresie oceny wyrobów medycznych, weryfikacji projektów nowoopracowanych wyrobów medycznych, walidacji procesów wytwarzania wyrobów medycznych oraz ich certyfikacji. 

Współpraca naukowa 

Zapraszamy do współpracy naukowej w zakresie inżynierii biomedycznej. Mamy szeroki zakres doświadczeń w kierowaniu i prowadzeniu badań w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych i wdrożeniowych. 

Organizujemy współpracę grup naukowo-badawczych i koordynujemy ich interdyscyplinarną działalność badawczą w zakresie technologii dla zdrowia. Dysponujemy specjalistyczną aparaturą zgromadzoną w naszych wysokospecjalistycznych laboratoriach technologicznych, w których zespoły inżynierów prowadzą innowacyjne badania w zakresie inżynierii biomedycznej, a w szczególności w obszarach wymienionych poniżej.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio poprzez dane zawarte na podstronie kontakt.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone