HomeZespoły badawcze

Zespoły badawcze

Poniżej znajdą Państwo krótki opis zespołów badawczych EHTIC wraz z krótkim biogramem każdego z naukowców.

prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

Kierownik katedry

 • analiza sygnałów i obrazów biomedycznych
 • projektowanie systemów komputerowego wspomagania diagnostyki i terapii medycznej
 • informatyka medyczna
 prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas

prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas

 • analiza sygnałów biomedycznych
 • biometria fizjologiczna i behawioralna
 • muzyka & biocybernetyka
 • systemy komputerowego wspomagania diagnostyki i terapii 
prof. dr hab. inż. Dominik Spinczyk

prof. dr hab. inż. Dominik Spinczyk

 • komputerowe wspomaganie terapii medycznej
 • analiza danych, w tym medycznych
 • metody sztucznej inteligencji
dr hab. inż. Paweł Badura, <br> prof. PŚ

dr hab. inż. Paweł Badura,
prof. PŚ

 • analiza obrazów i sygnałów biomedycznych
 • sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie głębokie
 • projektowanie systemów komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej
dr inż. Joanna Czajkowska, prof. PŚ

dr inż. Joanna Czajkowska, prof. PŚ

Analiza i przetwarzanie obrazów medycznych, komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej, wspomaganie diagnostyki chorób skóry, wykorzystanie metod AI i uczenia maszynowego

dr hab. inż. Maciej Gawlikowski

dr hab. inż. Maciej Gawlikowski

 • badania przedkliniczne i kliniczne
 • badania biozgodności i hemokompatybilności
 • mechaniczne wspomaganie serca, implanty zastawkowe
 • leczenie nerkozastępcze
dr hab. inż. Arkadiusz Gertych, prof. PŚ

dr hab. inż. Arkadiusz Gertych, prof. PŚ

 • patomorfologia i onkologia obliczeniowa
 • aplikacje sztucznej inteligencji w diagnostyce i leczeniu nowotworów
 • biomarkery w medycynie spersonalizowanej 
 • informatyka bio-obrazu

dr hab. inż. Dariusz Komorowski, prof. PŚ

 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych
 • analiza HRV
 • elektronika biomedyczna
 • elektrogastrografia
dr hab. inż. Paweł Kostka, prof. PŚ

dr hab. inż. Paweł Kostka, prof. PŚ

 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych
 • analiza HRV
 • elektronika biomedyczna
 • roboty chirurgiczne
dr hab. inż. Wojciech Więcławek, prof. PŚ

dr hab. inż. Wojciech Więcławek, prof. PŚ

 • analiza i przetwarzanie obrazów, w szczególności obrazów medycznych
 • systemy komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej
dr inż. Maria Bieńkowska

dr inż. Maria Bieńkowska

 • analiza sygnałów biomedycznych
 • analiza sygnału mowy
 • komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii
dr inż. Marta Biesok

dr inż. Marta Biesok

 • analiza sygnałów i obrazów medycznych

 • biocybernetyka i sztuczna inteligencja

 • akwizycja danych

 dr inż. Monika Bugdol

dr inż. Monika Bugdol

 • analiza statystyczna danych medycznych

 • przetwarzanie danych biomedycznych

dr inż. Rafał Doniec

dr inż. Rafał Doniec

 • rozpoznawanie wzorców

 • telemedycyna

 • sztuczna inteligencja

Dr inż. Anna Filipowska

Dr inż. Anna Filipowska

 • badania in silico leków

 • modele QSAR

 • analiza danych, w tym medycznych

 • materiały biomorficzne

dr Jan Juszczyk

dr Jan Juszczyk

 • analiza obrazów medycznych
 • komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej
dr inż. Jacek Kawa

dr inż. Jacek Kawa

 • wspomaganie diagnostyki geriatrycznej
 • analiza obrazów medycznych
 • systemy PACS
dr inż. Michał Kręcichwost

dr inż. Michał Kręcichwost

 • analiza sygnałów biomedycznych, w szczególności sygnału mowy
 • sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie głębokie
 • projektowanie systemów komputerowego wspomagania terapii i diagnozy logopedycznej
dr inż. Daniel Ledwoń

dr inż. Daniel Ledwoń

 • wizja komputerowa w analizie ruchu

 • komputerowe wspomaganie fizjoterapii

 • sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie głębokie

dr inż. Justyna Majewska

dr inż. Justyna Majewska

 • materiały biomorficzne
dr Barbara Mika

dr Barbara Mika

 • modelowanie matematyczne w biologii i medycynie

 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych

 • elektrogastrografia

 dr inż. Zuzanna Miodońska

dr inż. Zuzanna Miodońska

 • sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

 • metody statystycznej analizy danych

 • przetwarzanie i analiza sygnału mowy

 • projektowanie systemów komputerowego wspomagania terapii i diagnozy mowy

 dr inż. lek. Bartłomiej Pyciński

dr inż. lek. Bartłomiej Pyciński

 • przetwarzanie cyfrowych obrazów radiologicznych i histologicznych

 • systemy nawigacji obrazowej w zabiegach chirurgicznych

 • systemy archiwizacji i transmisji obrazów radiologicznych

dr inż. Paweł Raif

dr inż. Paweł Raif

 • sztuczna inteligencja

 • głębokie uczenie

 • reinforcement learning

dr inż. Patrycja Romaniszyn-Kania

dr inż. Patrycja Romaniszyn-Kania

 • inżynieryjne wspomaganie fizjoterapii

 • profil behawioralno-fizjologiczny pacjenta podczas terapii

 • hybrydowe systemy oceny stanu emocji

 • wykorzystanie metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

dr inż. Marcin Rudzki

 • przetwarzanie obrazów, Insight Segmentation and Registration Toolkit

 • elektronika

dr inż. Anna Tamulewicz

dr inż. Anna Tamulewicz

 • bioinformatyka
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów
dr inż. Agata Wijata

dr inż. Agata Wijata

 • sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

 • analiza sygnałów i obrazów medycznych

 • systemy nawigacji obrazowej
  w zabiegach chirurgicznych

 • projektowanie systemów komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej

dr inż. Piotr Zarychta

dr inż. Piotr Zarychta

 • analiza sygnałów i obrazów biomedycznych

 • systemy komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej dedykowane kończynie dolnej (alloplastyka stawu kolanowego, więzadła krzyżowe)

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji

O Katedrze

Prowadzone przez nas prace badawcze koncentrują się na systemach medycznych, poprawie procesów diagnostycznych poprzez automatyzację analizy danych i rozpoznawania obrazów. Realizujemy badania nad rejestracją oraz przetwarzaniem danych biometrycznych, w szczególności pochodzących z sygnałów biomedycznych, takich jak elektrokardiografia czy termografia. Prowadzimy także badania w dziedzinie komputerowo wspomaganej chirurgii.

Rozwijamy metody i urządzenia, opracowane w celu planowania i przeprowadzania zabiegów małoinwazyjnych w oparciu o wcześniej wykonane obrazowanie medyczne. Tworzymy wirtualne modele organów, aby zapewnić chirurgom lepszą wizualizację i potrzebne oprogramowanie. Badamy systemy informacji medycznej, tworzymy i rozwijamy rozproszone systemy medyczne, sieci archiwizacji obrazów i sposoby pozyskiwania danych.

Prowadzimy badania nad przetwarzaniem sygnałów biomedycznych jako elementem diagnostyki medycznej w bruksizmie, zaburzeniach rytmu pracy serca, zaburzeniach rytmu pracy żołądka i innych schorzeniach. Zajmujemy się również analizą danych biologicznych przy zastosowaniu metod bioinformatycznych. Badania skupiają się na wysokoprzepustowych analizach danych genomicznych, otrzymanych za pomocą technologii mikromacierzy DNA, oraz proteomicznych pochodzących m.in. ze spektrometrii mas i chromatografii. Prowadzimy również badania w dziedzinie technologii otrzymywania ekologicznych, biomorficznych materiałów kompozytowych typu węgiel/węgiel i węgiel/polimer oraz charakteryzacji ich właściwości fizykochemicznych.

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych

O Katedrze

Realizujemy prace naukowo-badawcze o charakterze poznawczym i aplikacyjnym z zakresu techniki wytwarzania biomateriałów metalowych o zmodyfikowanej strukturze oraz określonych cechach mechanicznych (module sprężystości, z pamięcią kształtu i nadsprężystością) z warstwami powierzchniowymi (pasywno-diamentowymi) o dobrych właściwościach fizykochemicznych i biokompatybilności przeznaczonych do rekonstrukcji oraz elastycznego zespalania tkanek, a także konstrukcje nowej generacji stabilizatorów do zespoleń kości wraz z instrumentarium chirurgicznym. Zajmujemy się również badaniami nad nową generacją zrobotyzowanego sprzętu rehabilitacyjno-diagnostycznego do prowadzenia wielopłaszczyznowego ruchu czynnego i biernego kończyn dolnych z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych z pełnym wykorzystaniem sterowania i nadzoru rehabilitacji, obejmującymi projektowanie, wytwarzanie, badania techniczne i kliniczne.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda

prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda

Kierownik katedry

Kształtowanie struktury i własności fizykochemicznych biomateriałów metalowych

dr hab. inż. Witold Walke,<br> prof. PŚ

dr hab. inż. Witold Walke,
prof. PŚ

Zastępca kierownika katedry

Badanie struktury i własności fizykochemicznych biomateriałów oraz z biomechaniczne aspekty implantacji wszczepów

dr hab. inż. Marcin Basiaga, prof. PŚ

dr hab. inż. Marcin Basiaga, prof. PŚ

Ocena własności mechanicznych materiałów inżynierskich, modyfikacja powierzchni biomateriałów metalowych

dr hab. inż. Marcin Kaczmarek, prof. PŚ

dr hab. inż. Marcin Kaczmarek, prof. PŚ

Kształtowanie własności fizykochemicznych powierzchni stopów stosowanych na implanty

dr hab. inż. Anita Kajzer, prof. PŚ

dr hab. inż. Anita Kajzer, prof. PŚ

Inżynieria powierzchni biomateriałów metalowych, badania elektrochemiczne biomateriałów metalowych

dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚ

dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚ

Funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów metalowych metodami elektrochemicznymi oraz biodegradowalnymi powłokami polimerowymi uwalniającymi substancje aktywne

dr inż. Magdalena Antonowicz

dr inż. Magdalena Antonowicz

Modyfikacja powierzchni biomateriałów polimerowych, badania degradacji tworzyw polimerowych

dr inż. Bożena Gzik-Zroska

dr inż. Bożena Gzik-Zroska

Zastosowanie badań modelowych do analizy obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego człowieka z wykorzystaniem MES i dynamiki układów wieloczłonowych

 dr inż. Wojciech Kajzer

dr inż. Wojciech Kajzer

Inżynieria powierzchni biomateriałów metalowych, badania elektrochemiczne biomateriałów metalowych

dr inż. Marta Kiel-Jamrozik

dr inż. Marta Kiel-Jamrozik

Zastosowanie stopów magnezu w medycynie, kształtowanie struktury i własności biomateriałów metalowych przeznaczonych na implanty

dr inż. Anna Ziębowicz

dr inż. Anna Ziębowicz

Modyfikacja powierzchni wyrobów protetycznych wpływająca na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia czynnika wywołującego stomatopatie protetyczne

dr inż. Anna Taratuta

dr inż. Anna Taratuta

Stopy NiTi do zastosowań w układzie krwionośnym, modyfikacja powierzchni biomateriałów metalowych, nanoszenie warstw metodą ALD i PVD

prof. dr hab. inż. Marek Gzik

prof. dr hab. inż. Marek Gzik

Kierownik katedry

dr hab. inż. Wojciech Wolański, prof. PŚ

dr hab. inż. Wojciech Wolański, prof. PŚ

Zastępca kierownika katedry

dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ

dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ

dr hab. inż. Alicja Balin, prof. PŚ

dr hab. inż. Alicja Balin, prof. PŚ

Prof. dr hab. inż. Jacek Jurkojć

Prof. dr hab. inż. Jacek Jurkojć

 dr inż. Iwona Chuchnowska

dr inż. Iwona Chuchnowska

dr inż. Agata Guzik-Kopyto

dr inż. Agata Guzik-Kopyto

 dr inż. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak

dr inż. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak

dr inż. Edyta Kawlewska

dr inż. Edyta Kawlewska

 dr inż. Kamil Joszko

dr inż. Kamil Joszko

dr inż. Piotr Wodarski

dr inż. Piotr Wodarski

 dr inż. Michał Burkacki

dr inż. Michał Burkacki

dr inż. Sławomir Suchoń

dr inż. Sławomir Suchoń

 dr inż. Katarzyna Nowakowska-Lipiec

dr inż. Katarzyna Nowakowska-Lipiec

dr inż. Miłosz Chrzan

dr inż. Miłosz Chrzan

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Katedra Biomechatroniki

O Katedrze

Biomechatronika łączy ze sobą wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, medycyny i nowoczesnej rehabilitacji. Realizujemy prace naukowo-badawcze oraz badania eksperymentalne z zakresu szeroko rozumianej biomechaniki narządu ruchu człowieka, wyznaczania charakterystyk materiałowych struktur i tkanek oraz modelowania obiektów lub zjawisk w wirtualnej rzeczywistości. Nasza oferta badawcza i naukowa skierowana jest zarówno do sektora przemysłu medycznego, motoryzacyjnego czy obronnego jak i sportu.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone