HomeProjekty

Projekty

Katedra Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji

TeleBrain – Artifically Intelligent EEG Analysis in the Cloud
WPN3/9/TeleBrain/2018
Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2022
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozjowu w ramach współpracy Polska-Niemcy w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”
Partnerzy: Technische Universität Ilmenau (Germany), APA Sp. z o.o. (Gliwice, Poland), eemagine Medical Imaging Solutions GmbH (Berlin, Germany)

System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S
POIR.04.01.02-00-0082/17
Czas realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas
Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Narodowe Centrum Badań i Rozwjou
Partnerzy: Meden-Inmed Sp. z o.o.

Hybrydowy system akwizycji i przetwarzania sygnału wielomodalnego w analizie sygmatyzmu u dzieci
2018/30/E/ST7/00525
Czas realizacji: 2019 – 2022
Kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Badura, prof. PŚ
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Sonata Bis 8

SMART – system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu
SCP05/12532/21228
Czas realizacji: 01.04.2020 – 31.03.2022
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas
Finansowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), Regionalny Programy Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Partnerzy: Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Comfortel sp. z o.o.

Multimodalna platforma monitorowania bólu w fizjoterapii
WPN3/2/PainMonit/2018
Czas realizacji: 01.01.2019-31.12.2021
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach współpracy Polska-Niemcy w obszarze „Digitization of Economy”
Partnerzy: Universität zu Lübeck (Niemcy), APA sp. z o.o.

2014

Opracowanie systemu planowania i wspomagania małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych, lokalizacji, diagnostyki i niszczenia pierwotnych i przerzutowych guzów nowotworowych w wątrobie
LIDER/03/47/L-1/NCBiR/2010
Czas realizacji: 01.04.2010 – 31.03.2014 r.
Kierownik projektu: dr inż. Dominik Spinczyk
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju LIDE


2015

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i konstrukcyjnych w dziedzinie teleopieki medycznej
POIG.01.03.01-24-061/12
Czas realizacji: 01.06.2013 – 30.06.2015 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013


2016

System wspomagania śródoperacyjnej lokalizacji guzów w chirurgii małoinwazyjnej jamy brzusznej
2012/05/B/ST7/02136
Czas realizacji: 26.02.2013 – 25.07.2016 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Opus 3

Multimodalny system monitorowania ruchu drogowego
K2/HI2/23/182815/NCBR/13
Czas realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2015 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH


2019

Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego
STRATEGMED2/267398/4/NCBR/2015
Czas realizacji: 01.10.2015 – 30.03.2019 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych “Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED
Partnerzy: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – Oddział w Gliwicach, WASKO S.A., Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Polskie Towarzystwo Patologów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ENTE Sp. z o.o., NOVUM S.A.


2020

Multimodalny system wizualizacji i monitorowania ran przewlekłych skóry
UMO-2016/21/B/ST7/02236
Czas realizacji: 13.02.2017 – 13.08.2020 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki Opus 11

Katedra Biomechatroniki

SMART – system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu
SCP05/12532/21228
Czas realizacji: 01.04.2020 – 31.03.2022
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas
Finansowanie: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP), Regionalny Programy Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Partnerzy: Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Comfortel sp. z o.o.

 

Mobilne mechatroniczne urządzenie z funkcją pionizacji dla osób niepełnosprawnych
07/030/NB_19/2043
Czas realizacji: 01.10.2019 – 31.07.2021
Kierownik projektu: 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda
Partnerzy: 
Technomex

 

System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji D4S
07/010/FSB18/0026
Czas realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas
Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Partnerzy: Meden-Inmed Sp. z o.o.

 

Model matematyczny prognozowania konsekwencji  zdrowotnych w obrębie układu szkieletowo-mięśniowego w obrębie sedentarnego stylu życia

2019/35/O/ST8/02719
Czas realizacji:  01.10.2020 – 30.09.2024
Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

2013

Metody wspomagania diagnostyki narządu ruchu osób ze schorzeniami neurologicznymi
0834/B/T02/2010/38
Czas realizacji: 01.09.2012 – 11.04.2013
Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Jurkojć, prof. PŚ
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Biomechaniczne badania patomechanizmu kręgozmyku w odcinku lędźwiowym kręgosłupa człowieka
4122/B/T02/2010/38
Czas realizacji: 01.09.2012 – 16.05.2013
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Projekty wózka dla osób starszych w celu ułatwienia poruszania się z cechami balkonika rehabilitacyjnego
NB/65/RIB3/2013/501
Czas realizacji: 15.03.2013 – 31.05.2013
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Zleceniodawca: WASIAK Beteiligungs GmbH Sp. Z O.O.


2014

Analiza parametrów chodu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym po zastosowaniu rehabilitacji oraz leczonych toksyną botulinową
2011/01/B/NZ7/02695
Czas realizacji: 01.09.2012 – 19.12.2014
Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Badania modelowe wpływu wad klatki piersiowej na biomechanikę oddychania
2361/B/T02/2010/39
Czas realizacji: 01.09.2012 – 26.04.2014
Kierownik projektu: dr inż. Bożena Gzik-Zroska
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Wspomaganie treningu technicznego i kondycyjnego siatkarek z wykorzystaniem badań modelowych i doświadczalnych
0439/B/T02/2011/40
Czas realizacji: 01.09.2012 – 01.06.2014
Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Wspomaganie procesu diagnostyki i rehabilitacji osób z niedoborem ruchowym kończyn górnych
6801/B/T02/2011/40
Czas realizacji: 01.09.2012 – 10.06.2014
Kierownik projektu: dr inż. Agata Guzik-Kopyto
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Ocena wpływu stabilizacji międzykolcowej na zmiany cech biomechanicznych odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz objawy kliniczne
2848/B/T02/2011/40
Czas realizacji: 01.09.2012 – 26.05.2014
Kierownik projektu: dr hab. Adam Rudnik
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Stanowisko badawcze do interaktywnej rehabilitacji dzieci poniżej trzeciego roku życia ze schorzeniami narządu ruchu
0635/B/T02/2011/40
Czas realizacji: 01.06.2013 – 15.03.2014
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki


2015

Opracowanie szczegółowej technologii tworzenia wypełnień ubytków czaszki po kraniektomii, form do tworzenia wypełnień ubytków czaszki, projektowania inżynierskiego zabiegów operacyjnych i kasków ochronnych po zabiegu kraniektomii
07/030/NB_18/2015
Czas realizacji: 24.07.2015 – 15.09.2015
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Zleceniodawca: Innomed Sp. z o.o.


2018

Ocena własności mechanicznych materiału wykorzystywanego do produkcji rurki tchawiczno-oskrzelowej
07/030/NB_18/2015
Czas realizacji: 15.01.2018 – 30.06.2018
Kierownik projektu: dr inż. Kamil Joszko
Zleceniodawca: Demed Sp. z o.o. Zakład Detali Medycznych

Opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości
STRATEGMED2/269760/1/NCBR/2015
Czas realizacji: 01.09.2015 – 31.08.2018
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Partnerzy: American Heart of Poland S.A., Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Śląskie Centrum Chorób Serca

Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie na obszarach wojskowo-medycznym i technicznym
DOBR-BIO4/022/13149/2013
Czas realizacji: 20.12.2013 – 19.12.2018
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Partnerzy: Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Medyczny, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, AMZ Kutno


2019

Projekt oraz wykonanie prototypu trenażera dla kardiologii
NB-236/RIB3/2019
Czas realizacji: 11.07.2019 – 30.09.2019
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Zleceniodawca: Balton Sp. z o.o.

Przygotowanie założeń technologicznych do procesu obróbki powierzchni wyrobów ceramicznych
NB-181/RIB3/2019
Czas realizacji: 24.04.2019 – 15.09.2019
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Zleceniodawca: APA Sp. z o.o.

Wykonanie pierwszego, testowego etapu pomiarów z wykorzystaniem wkładek naciskowych umieszczonych w butach narciarskich w warunkach zjazdu narciarskiego
07/030/NB_19/2027
Czas realizacji: 1.04.2019 – 05.04.2019
Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ
Zleceniodawca: MedicalBay Sp. z o.o.

Ocena właściwości mechanicznych rurek tracheostomijnych
07/030/NB_19/2028
Czas realizacji: 15.03.2019 – 30.03.2019
Kierownik projektu: dr inż. Kamil Joszko
Zleceniodawca: Demed Sp. z o.o. Zakład Detali Medycznych


2020

Badania osłonek naturalnych wędlin z jelit zwierzęcych
07/030/NB_18/2026
Czas realizacji: 13.09.2018 – 31.08.2020
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Alicja Balin
Zleceniodawca: Jelux Polska

Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych


Funkcjonalizacja tworzyw polimerowych do zastosowań biomedycznych związkami o działaniu terapeutycznym
07/020/SDU/10-22-01
IDUB20-II edycja – Grant na rozpoczęcie działalności naukowej w nowej tematyce badawczej, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Czas realizacji: 27.11.2020-17.05.2022
Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Antonowicz

Badanie wpływu modyfikacji powierzchni biomateriałów metalowych na adhezję bakterii
07/020/SDU/10-22-02
IDUB20-II edycja – Grant na rozpoczęcie działalności naukowej w nowej tematyce badawczej, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Czas realizacji: 27.11.2020-17.05.2022
Kierownik projektu: mgr inż. Anna Taratuta


Nanometryczna funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów metalowych stosowanych w układzie kostnym 
07/020/PBU19/0044 OPUS
UMO-2018/29/B/ST8/02314
Czas realizacji: 28. 01. 2019-27. 01. 2022
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Basiaga
Finansowanie: NCN

 

Ograniczenie reakcji okołowszczepowych wokół implantów do leczenia zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej poprzez wykorzystanie hybrydowej obróbki powierzchniowej
07/020/SDU/10-21-01
IDUB20 – Grant na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
Czas realizacji: 10. 06. 2020-10. 06. 2022
Kierownik projektu: dr inż. Anita Kajzer

2017

Kształtowanie własności biomateriałów do rekonstrukcji tkanek
07/020/BK_17/0022 (BK-201/RIB2/2017)
Czas realizacji: 01. 01. 2017-31. 12. 2017
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Marciniak
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Badania kompozytów ceramiczno-polimerowych wykorzystywanych w systemach druku 3D
07/020/BKM17/0025 (BKM-512/RIB2/2017)
Czas realizacji: 19. 05. 2017- 31. 12. 2017
Kierownik projektu: dr inż. Damian Nakonieczny
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Utlenianie anodowe metodą PEO powłok Zr, Ti, oraz Zr-Mg osadzonych na tytanie grade 2 w Joanneum Research
07/020/NB_17/0026 (NB-201/RIB-2/2017)
Czas realizacji: 03. 07. 2017- 30. 08. 2017
Kierownik projektu: dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚ

Polerowanie próbek tytanowych do badań biozgodności
07/020/U__17/0024 (U-684/RIB-2/2017)
Czas realizacji: 08. 03. 2017- 29. 03. 2017
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Basiaga

Wykonanie badania oceny trwałości połączenia kaniuli z konektorem pneumatycznej pozaustrojowej pompy wspomagania serca POLVAD-MEV
07/020/U__17/0027 (U-787/RIB-2/2017)
Czas realizacji: 20. 11. 2017-30. 11. 2017
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Basiaga


2018

Kształtowanie własności biomateriałów do rekonstrukcji tkanek
07/020/BK_18/0028 (BK-210/RIB2/2018)
Czas realizacji: 01. 01. 2018 -31. 12. 2018
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Funkcjonalizacja glino-krzemianów wykorzystywanych jako napełniacz w kompozytach polimerowo-ceramicznych
07/020/BKM18/0041 (BKM-540/RIB2/2018)
Czas realizacji: 01. 01. 2018- 31. 12. 2018
Kierownik projektu: dr inż. Damian Nakonieczny
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ocena jakości wałków ślizgowych stosowanych do łożysk tocznych
07/020/U__18/0029 (U-639/RIB-2/2018)
Czas realizacji: 01. 02. 2018- 28. 02. 2018
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Basiaga

Opinia o innowacyjności pracowni zaawansowanych systemów CAD/CAM oraz stanowiska zabiegowego dla potrzeb innowacyjnej protetyki i implantologii stomatologicznej w Centrum Implantologii i Stomatologii Stencel
07/020/U__18/0030 (U-655/RIB-2/2018)
Czas realizacji: 27. 02. 2018- 06. 03. 2018
Kierownik projektu: dr inż. Damian Nakonieczny

Opinia o innowacyjności wymagana do planowanego przez firmę zakupu sprzętu: lasera, mikroskopu oraz skanera, jako załącznik składanego przez firmę wniosku o dofinansowanie w konkursie nr RPWM. 01.03.02-IP.03-28-001/18
07/020/U__18/0031 (U-667/RIB2/2018)
Czas realizacji: 27. 03. 2018- 06. 04. 2018
Kierownik projektu: dr inż. Anna Ziębowicz

Wykonanie powdrożeniowej opinii o innowacyjności potrzebnej do rozliczenia uzyskanego dofinansowania w ramach Konkursu Działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO woj. śląskiego
07/020/U__18/0032 (U-684/RIB2/2018)
Czas realizacji: 17. 05. 2018- 30. 05. 2018
Kierownik projektu: dr inż. Anna Ziębowicz

Wykonanie wdrożeniowej opinii do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)”
07/020/U__18/0033 (U-704/RIB-2/2018)
Czas realizacji: 02. 07. 2018- 12. 07. 2018
Kierownik projektu: dr inż. Anna Ziębowicz

Wykonanie wdrożeniowej opinii dla skanera wewnątrzustnego Emerald produkcji firmy Planmeca. Opinia jest wymagana do składania wniosków o innowacyjność urządzenia medycznego, w celu uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
07/020/U__18/0035 (U-710/RIB-2/2018)
Czas realizacji: 26. 07. 2018- 10. 08. 2018
Kierownik projektu: dr inż. Anna Ziębowicz

Badania oceny jakości pincet chirurgicznych
07/020/U__18/0037 (U-722/RIB2/2018)
Czas realizacji: 05. 09. 2018- 21. 09. 2018
Kierownik projektu: dr hab. inż. Witold Walke, prof. PŚ

Badania oceny jakości pincet chirurgicznych
07/020/U__18/0038 (U-728/RIB2/2018)
Czas realizacji: 19. 09. 2018- 18. 10. 2018
Kierownik projektu: dr hab. inż. Witold Walke, prof. PŚ

Wykonanie badania jakości narzędzi chirurgicznych, w tym dłut żłobowych oraz haków operacyjnych
07/020/U__18/0040 (U-734/RIB2/2018)
Czas realizacji: 27. 09. 2018- 05. 10. 2018
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Basiaga


2019

Opracowanie projektu, dokumentacji wykonawczej i wykonanie działającego prototypu urządzenia do oceny stopnia zużycia wierteł chirurgicznych
07/020/NB_18/0036 (NB-267/RIB2/2018)
Czas realizacji: 09. 07. 2018 -31. 10. 2019
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Basiaga

Kształtowanie własności biomateriałów do rekonstrukcji tkanek
07/020/BK_19/0050 (BK-242/RIB2/2019)
Czas realizacji: 01. 01. 2019-31. 12. 2019
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Modyfikacja powierzchni ceramiki tlenkowej w tym cyrkonowej, wykorzystywanej jako napełniacz do kompozytów polimerowo-ceramicznych
07/020/BKM19/0054 (BKM-536/RIB-2/2019)
Czas realizacji: 01. 01. 2019-31. 12. 2019
Kierownik projektu: dr inż. Damian Nakonieczny
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Badania na samoczynne wykręcanie się wkrętów blokowanych z płytki – 16 szt.
07/020/NB_19/0053 (NB-218/RIB2/2019)
Czas realizacji: 18. 07. 2019-01. 08. 2019
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Basiaga

Wykonanie wdrożeniowej opinii o innowacyjności dotyczącej sprzętu medycznego, tj. mikroskopu stomatologicznego oraz skalera chirurgicznego, jaki firma planuje zakupić
07/020/U__19/0043 (U-705/RIB2/2019)
Czas realizacji: 10. 01. 2019 -25. 01. 2019 r
Kierownik projektu: dr inż. Anna Ziębowicz

Przeprowadzenie oceny trwałości klejenia protezy w kaniuli wypływowej pozaustrojowej pompy wspomagania serca POLVAD-MED
07/020/U__19/0046 (U-725/RIB2/2019)
Czas realizacji: 29. 03. 2019 -12. 04. 2019 r
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Basiaga

Wykonanie wdrożeniowej opinii dla skanera wewnątrzustnego Emerald produkcji firmy Planmeca. Opinia jest wymagana do składania wniosków o innowacyjność urządzenia medycznego, w celu uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
07/020/U__19/0047 (U-739/RIB2/2019)
Czas realizacji: 10. 04. 2019-18. 04. 2019
Kierownik projektu: dr inż. Anna Ziębowicz

Wykonanie opinii o innowacyjności procesu w temacie ucyfrowionej usługi implanto protetycznej
07/020/U__19/0048 (U-741/RIB2/2019)
Czas realizacji: 17. 04. 2019-26. 04. 2019
Kierownik projektu: dr inż. Anna Ziębowicz

Opinia o innowacyjności – ucyfrowienie usługi implantologicznej i protetycznej
07/020/U__19/0049 (U-748/RIB2/2019)
Czas realizacji: 25. 04. 2019-30. 04. 2019
Kierownik projektu: dr inż. Anna Ziębowicz

Badania oceny jakości wkrętów kostnych fi 3,5 mam wykonanych z Ti6AI4V
07/020/U__19/0051 (U-765/RIB2/2019)
Czas realizacji: 29. 05. 2019- 12. 06. 2019
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Basiaga

Opinia o innowacyjności dla przedsięwzięcia pod nazwą Wdrożenie innowacyjnego procesu obróbki materiałów protetycznych przy zastosowaniu symultanicznej frezarki 5-osiowej z liniowym napędem magnetycznym i laserową kontrolą parametrów modelowania
07/020/U__19/0052 (U-770/RIB2/2019)
Czas realizacji: 06. 06. 2019-21. 06. 2019
Kierownik projektu: dr inż. Anna Ziębowicz


2020

Kształtowanie własności biomateriałów do rekonstrukcji tkanek
07/020/BK_20/0059 (BK-251/RIB2/2020)
Czas realizacji: 01. 01. 2020-31. 12. 2020
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda

Wybrane właściwości fizykochemiczne powłoki DLC naniesionej na podłoże Ti-13Nb-13Zr przeznaczonej do kontaktu z krwią
07/020/BKM20/0060 (BKM-513/RIB2/2020)
Czas realizacji: 01. 01. 2020-31. 12. 2020
Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Antonowicz
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kształtowanie właściwości warstwy powierzchniowej protez szkieletowych wykonanych technologią przyrostową
07/020/BKM20/0061 (BKM-514/RIB2/2022)
Czas realizacji: 01. 01. 2020-31. 12. 2020
Kierownik projektu: mgr inż. Agata Sambok-Kiełbowicz
Opiekun: dr hab. inż. Witold Walke, prof. PŚ
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nowe strategie modyfikacji powierzchni metalowych implantów do zastosowań medycznych
07/030/PBU16/2008 (PBU/20/RIB3/2016/505) KONSORCJUM (partner) OPUS
UMO-2015/19/B/ST5/03431
Czas realizacji: 23. 09. 2016- 22. 04. 2020
Kierownik projektu: dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚ
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

MINIATURA Kształtowanie własności fizycznych i chemicznych stopu CoCrMo do zastosowań w układzie moczowym człowieka
07/020/PBU19/0045
DEC-2018/02/X/ST8/03061
Czas realizacji: 01. 04. 2019- 31. 03. 2020
Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Kajzer
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Naniesienie powłok DLC o zwiększonej odporności na ścieranie metodą PVD na elementy stabilizatorów kręgosłupa ze stopu Ti6AI4V
07/020/NB_19/0058 (NB-387/RIB2/2019)
Czas realizacji: 01. 12. 2019 -31. 05. 2020 r
Kierownik projektu: dr hab. inż. Witold Walke, prof. PŚ


Opinia o innowacyjności zintegrowanego zestawu składającego się ze skanera wewnątrzustnego (cyfrowy wycisk 3D), frezarki i laptopa z niezbędnym oprogramowaniem
07/020/U__19/0057 (U-869/RIB2/2019)
Czas realizacji: 17. 12. 2019-10. 01. 2020
Kierownik projektu: dr inż. Anna Ziębowicz


2021


MINIATURA Kształtowanie własności fizykochemicznych kompozytów polimerowo-ceramicznych z napełniaczami tlenkowymi
07/020/PBU19/0056
DEC-2019/03/X/ST5/00042

Czas realizacji: 09. 10. 2019- 08. 02. 2021
Kierownik projektu: dr inż. Damian Nakonieczny
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych

Opracowanie i wykonanie 16-kanałowego aparatu EKG wyposażonego w moduł do pomiarów reokardiograficznych, w szczególności estymacji objętości wyrzutowej (SV) i pojemności minutowej serca (CO), z wykorzystaniem nowych metodologii metrologicznych
RPMP.01.02.01-12-0119/19
Czas realizacji: 01.04.2020 – 30.11.2022
Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Partnerzy: String Polska Sp. z o.o.

Medicine Prescriptive System –Inteligentny system sensoryki domowej dla spersonalizowanej preskrypcyjnej ochrony zdrowia
WND-RPSL.01.02.00-24-0462/19-002
Czas realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2022 r.
Finasowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Partnerzy: Iconity Sp. z o.o.

Inteligentne ubrania wspierające zapobieganie kontuzjom w sporcie
POIR.01.01.01-00-0653/19
Czas realizacji: 1.10.2020 – 29.04.2022
Finasowanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Partnerzy: Higgsone Sp. z o.o.

Opracowanie nowej metodologii badawczej dotyczącej diagnostyki oraz terapii bruksizmu
2012/07/B/ST6/01238
Czas realizacji: 13.06.2013 – 13.06.2016 r.
Kierownik Projektu: prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, OPUS 4
Partner: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone