HomeNasze laboratoria

Nasze laboratoria

Laboratorium Wizji Komputerowej oraz Wirtualnej Rzeczywistości

Realizujemy badania z zakresu tworzenia elementów wirtualnej rzeczywistości, niezbędnych w procesie komputerowego wspomagania zabiegów operacyjnych, a także symulacji i prototypowania zabiegów małoinwazyjnych wspomaganych komputerowo. Prace te obejmują tworzenie realistycznych modeli 3D anatomii pacjenta, narzędzi chirurgicznych i środowisk operacyjnych. Do renderowania wirtualnych elementów laboratorium wykorzystuje techniki grafiki komputerowej. 

W ramach laboratorium wydzielone są:

Laboratorium Planowania Zabiegów Operacyjnych

To miejsce, w którym naukowcy i przedstawiciele kadr medycznych różnych specjalności współpracują w celu opracowania i udoskonalenia technik planowania chirurgicznego i przygotowania przedoperacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem procedur małoinwazyjnych wspomaganych komputerowo. Głównym celem tego laboratorium jest optymalizacja procedur chirurgicznych poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii i metodologii.

W ramach laboratorium wydzielone są:

Laboratorium Szybkiego Prototypowania

Laboratorium wyposażone jest w zaawansowane technologie i narzędzia do szybkiego tworzenia fizycznych prototypów różnych obiektów lub komponentów. Technologie te pozwalają nam opracowywać i wytwarzać nowoczesne materiały oraz spersonalizowane wyroby o strukturze gradientowej, przeznaczone do zastosowania w medycynie, m.in. ortopedii, traumatologii, spondylochirurgii, stomatologii oraz rehabilitacji. 

Laboratorium wspiera iteracyjny proces projektowania a także umożliwia współpracę i rozwój innowacji w różnych dziedzinach, w tym produkcji, inżynierii, projektowania produktów oraz badań i rozwoju. 

Laboratorium Wspomagania Projektowania Urządzeń Biomechatronicznych

Prowadzimy badania w zakresie wspomagania procesu projektowania urządzeń urządzeń medycznych z wykorzystaniem szybkich metod prototypowania wirtualnego. Testujemy i oceniamy działanie napędów, układów elektromechanicznych, mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych do zastosowania w egzoszkieletach czy urządzeniach zrobotyzowanych.  Realizujemy badania interakcji pomiędzy robotem, biomanipulatorem a człowiekiem w zastosowaniu biomechatronicznych i medycznym. Projektujemy i tworzymy prototypy, testujemy i robimy pomiary nowoczesnych urządzeń biomechatronicznych, elektronicznych oraz elementów i urządzeń tekstronicznych. Wyznaczamy własności wytrzymałościowe różnych materiałów i elementów konstrukcyjnych.  

Laboratorium Badań Narządu Ruchu Człowieka

Prowadzimy badania modelowe i doświadczalne pozwalające na diagnostykę i obiektywną ocenę narządu ruchu a także przeprowadzanie biomechanicznych analiz jakościowych i ilościowych różnych form ruchu, począwszy od chodu i czynności życia codziennego az do skomplikowanych ruchów charakterystycznych dla poszczególnych dyscyplin sportowych. Zajmujemy również się również analizą istniejących metod fizykoterapii oraz diagnostyki fizykalnej a także badaniem z zakresu przystosowania stanowisk pracy w kontekście ergonomii użytkowania.

W ramach laboratorium wydzielone są:

Laboratorium Systemów Kontrolno-Pomiarowych i Biometrii

Prowadzimy prace nad nowoczesnymi metodami wspomagania diagnostyki geriatrycznej, z wykorzystaniem technik informatycznych i telemedycznych. Realizujemy badania z zakresu antropometrii, analizy sygnałów biomedycznych, zaburzeń koncentracji i uwagi, oraz przetwarzania sygnałów akustycznych.  Projektujemy, wykonujemy i testujemy modele oraz prototypy funkcjonalne innowacyjnych układów bioelektronicznych a także złożonych systemów kontrolno-pomiarowych i symulacyjnych wg. podanych założeń. Prowadzimy również badania związane z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz wizualizacji danych związanych z medycyną i sportem. 

Laboratorium Materiałów Biomorficznych

Prowadzimy prace w dziedzinie technologii otrzymywania ekologicznych, biomorficznych kompozytów typu węgiel/węgiel i węgiel/polimer oraz charakteryzacji ich właściwości fizykochemicznych. Surowce na nośniki tych kompozytów pochodzą ze źródeł odnawialnych, takie jak rośliny włókniste. Prowadzimy również badania nad opracowywaniem technologii wytwarzania biosensorów z wykorzystaniem biokatalizatorów otrzymanych na bazie materiałów biomorficznych. 

Laboratorium Inżynierskiego Wspomagania w Stomatologii

Prowadzimy prace z zakresu optymalizacji cech użytkowych oraz walorów estetycznych wyrobów protetycznych wykonanych ze wszystkich typów materiałów: metalowych, polimerowych oraz kompozytowych. Świadczymy usługi frezowania na podstawie obrazu podłoża protetycznego czy też projektu wyrobu protetycznego we wszystkich grupach materiałów. Realizujemy badania w warunkach symulujących dynamiczne zmiany warunków fizycznych w układzie stomatologicznym.

Laboratorium Badań Własności Mechanicznych Wyrobów Medycznych

Prowadzimy badania oceny własności mechanicznych warstw powierzchniowych nanoszonych na wyroby medyczne stosowane w ortopedii, traumatologii, spondylochirurgii, chirurgii małoinwazyjnej oraz stomatologii. Ocena wykonywana jest w oparciu o badania odporności na ścieranie w warunkach adekwatnych do użytkowania wyrobów.

W ramach laboratorium wydzielone są:

Laboratorium Badań Struktury Implantów

Prowadzimy badania struktury biomateriałów metalowych, polimerowych, ceramicznych i kompozytowych, również z warstwami powierzchniowymi i zróżnicowanym składzie chemicznym i fazowym. Wyposażenie posiada kompleksową linię do preparatki próbek metalograficznych.

W ramach laboratorium wydzielone są:

Laboratorium Funkcjonalizacji Powierzchni Implantów

Prowadzimy badania związane z obróbką powierzchniową oraz analizą własności wytwarzanych warstw lub powłok na wyrobach medycznych. Wykonujemy również prace związane z modyfikacją powierzchni wyrobów medycznych w kontrolowanych warunkach technologicznych. Prowadzimy ekspertyzy jakościowe dla branży medycznej, lotniczej, energetycznej oraz motoryzacyjnej.

W ramach laboratorium wydzielone są:

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone