HomeNasze laboratoriaPracownia Pomiarów Psychosensorycznych

Pracownia Pomiarów Psychosensorycznych

Zestaw stymulacji wizualnej

to zestaw lamp Philips HUE, które pozwalają na sterowanie natężeniem i barwą światła, przez co możliwe jest stworzenie oczekiwanego otoczenia świetlnego.

Zestaw stymulacji audio

zestaw nagłośnieniowy firmy Denon, który umożliwia stworzenie odpowiedniego środowiska akustycznego i zasymulowanie dowolnych warunkach dźwiękowych.

Opiekunowie laboratorium

dr inż. Marcin Bugdol

Marcin.Bugdol@polsl.pl
Pok. 213 Zabrze

Perimed PeriFlux 6000

System do pomiaru mikrokrążenia Perimed PeriFlux 6000 to certyfikowane medycznie urządzenie rejestruje perfuzję mikrokrążenia w złożu kapilarnym z dwóch kanałów przezskórnych bądź dwóch kanałów do pomiarów podskórnych (sondy z wymiennymi mikro-końcówkami) oraz jednego kanału dodatkowego do pomiaru tcPO2 (ang. transcutaneous oxygen pressure).

System ten zapewnia kompletne badania naczyń, gwarantując diagnostykę pacjentów z chorobami naczyń obwodowych i nie tylko.  

PeriFlux 6000 pomaga w  ustaleniu etiologii schorzeń, analizy ich dynamiki i przewidywania ewentualnych następstw.

Dodatkowo system ten wyposażony jest w dwie sondy termostatyczne, umożliwiające regulację temperatury grzania,  dwie sondy umożliwiające pomiar i wyznaczenie istotnych parametrów takich jak ABI (ang. ankle-brachial index), TBI (ang. toe-brachial index), SPP (ang. skin perfusion pressure), PVP (ang. peribiliary vascular plexus), PORH (ang. post-occlusive reactive hyperemia) oraz mankiety w różnych rozmiarach do pomiarów ciśnienia w zakresie od 0 do 300 mmHg. 

 

 

fNIRS BIOPAC System

System do funkcjonalnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni fNIRS BIOPAC System – pozwala na rejestrację w czasie rzeczywistym natlenienia tkanki mózgowej osoby badanej podczas wykonywania określonych czynności, np. stymulacji bodźcami audiowizualnymi czy rozwiązywania określonych testów i zadań. 

System fNIRS wyposażony jest w 3 opaski wielokrotnego użytku (18-kanałowe, 6-kanałowe oraz 5-kanałowe). 

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone