HomeNasze laboratoriaPracownia Nanoszenia Warstw Metodami Fizycznymi

Pracownia Nanoszenia Warstw Metodami Fizycznymi

Exactacoat (SONO-TEK) – System do nanoszenia powłok metodą ultradźwiękową

Układ dwóch dysz pozwalających na nanoszenie powłok przy częstotliwościach:

 • 25 kHz
 • 60 kHz
 • 120 kHz
 • 180 kHz

Opiekunowie laboratorium

Janusz Szewczenko

Dr hab. inż. Janusz Szewczenko, prof. PŚ

Janusz.Szewczenko@polsl.pl
pok. 101, Zabrze

Zalety powłok nanoszonych metodą ultradźwiękową:

 • zmniejszenie zużycia materiału i jego straty podczas natrysku nawet o 80%
 • wysoka kontrola wzoru natrysku zapewniająca niezawodne, spójne wyniki
 • możliwość zapewnienia bardzo niskiej prędkości przepływu
 • możliwość kontrolowania wielkości rozpylonych kropli
 • ruch w osi z pozwala na optymalizację szerokości natryskiwanego strumienia

Energia alternatywna i nanomateriały:

 • Elektrolizery
 • Ogniwa paliwowe
 • Ogniwa słoneczne
 • Nanorurki węglowe, nanodruty, nanomateriały 
 • Sensory 

Wykorzystanie technologii w przemyśle :

 • Szkła float
 • Powłoki funkcjonalne
 • Powłoki ochronne
 • Szkła elektrochromowe
 • Soczewki, obiektywy
 • Tekstylia
 • Przemysł samochodowy

Płytki obwodu drukowanego, półprzewodniki:

 • Powłoki poliamidowe i światłoczułe
 • Powłoki ochronne
 • Układy MEMS

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone