HomeNasze laboratoriaPracownia Analizy Obrazów Medycznych

Pracownia Analizy Obrazów Medycznych

Wyposażenie:

  • Systemy śledzenia optycznego z markerami – Polaris Spectra i Vicra oraz Claron
  • Magnetyczny system śledzenia – Polaris Aurora
  • Systemy analizy obrazów

Zakres badań

  • Analiza obrazów medycznych
  • Projektowanie stacji CAD
  • Opracowanie modelu 3D pacjenta
  • Certyfikowana stacja radiologiczna  – TK MR USG 
  • Korekta obszarów obwodowych w obrazach angiograficznych dna oka

Zastosowanie: 

Wspomaganie diagnostyki ran przewlekłych z wykorzystaniem fuzji obrazów multimodalnych 

Opiekunowie laboratorium

Jan Juszczyk

dr Jan Juszczyk

Jan.Juszczyk@polsl.pl
pok. 216, Zabrze

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone