HomeNasze laboratoriaLaboratorium materiałów biomorficznych

Laboratorium materiałów biomorficznych

Oferta badawcza:

Laboratorium zawiera część technologiczną pozwalającą na wytwarzanie porowatych materiałów węglowych i węglowo-polimerowych oraz część pomiarową dla określenia właściwości otrzymanych materiałów.

Wykorzystanie komercyjne:

  • analiza powierzchni właściwej;
  • rozkład wielkości i objętości porów w materiałach mezo- i makroporowatych;
  • wyznaczenie gęstości rzeczywistej i porowatości otwartej,
  • określenie właściwości sprężystych,
  • analiza rozkładu termicznego substancji,
  • obróbka wysokotemperaturowa materiałów (do 1500°C z możliwością zastosowania atmosfery obojętnej lub częściowo utleniającej)

Opiekun laboratorium

dr inż. Justyna Majewska

Justyna.Majewska@polsl.pl
pok. 209, Zabrze

Infiltrator próżniowy CitoVac firmy Struers (Niemcy)

Urządzenie do impregnacji próżniowej, zaprojektowane specjalnie do impregnacji materiałów porowatych

Poziomy piec rurowy 1500°C; typ PRC 75/150 WM firmy CZYLOK (Polska)

Do procesów wysokotemperaturowych (do 1500°C) wymagających przepływu gazu

Piec muflowy; typ FCF 7 SHM firmy CZYLOK (Polska)

Do procesów wysokotemperaturowych (do 1300°C) ze szczególnym zastosowaniem w warunkach występowania w komorze środowiska agresywnego, np. gazów, pyłów.

Porozymetr rtęciowy PoreMaster 33 firmy Quantachrome

Analizator wielkości porów metodą intruzji rtęciowej. Określa on rozkład wielkości i objętość makroporów w materiałach

Analizator Autosorb iQ firmy Quantachrome Instruments (USA) z przystawką do sorpcji CO2

Analizator fizysorpcji w wysokiej próżni. Wykonuje pomiary materiałów nieporowatych, mezoporowatych i mikroporowatych z dokładnością i precyzją 

Suszarka próżniowa SUP-65W

Służy do suszenia, podgrzewania oraz innych prac badawczych wymagających podwyższonej temperatury. Dzięki elektronicznemu sterowaniu zapewnia precyzyjny dobór i rozkład temperatury w urządzeniu oraz dokładne jej wskazanie termometrem cyfrowym.

Automatyczny piknometr gazowy Ultrapycnometer 1200e firmy Quantachrome Instruments (USA)

Wyznaczanie gęstości rzeczywistej i porowatości otwartej

Dezintegrator ultradźwiękowy Sonics Vibra-Cell VC-505 (500W) firmy SONICS (USA)

Wyposażony w automatyczny pulser i timer. Zestaw składający się z dezintegratora VC-505 z końcówką typu „solid” i komory dźwiękochłonnej do zastosowań nanotechnologicznych i podobnych aplikacji związanych z mieszaniem (dyspersją) próbek.

Chłodziarka laboratoryjna CHL

Chłodziarka laboratoryjna jest to specjalistyczne urządzenie do przechowywania wrażliwych na temperaturę próbek.

Cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy DIO1000 LF firmy Starmans

Przenośny defektoskop ultradźwiękowych zapewnia wyjątkowe możliwości lokalizowania i wymiarowania wad podpowierzchniowych, ukrytych pęknięć, pustych przestrzeni, odspojeń i podobnych nieciągłości w różnorodnych materiałach z wykorzystaniem ultradźwięków. 

Termowaga TG-DTA 7300 SII firmy Exstar (Holandia)

Analizator termograwimetryczny – dostarcza informacji o zjawiskach fizycznych, takich jak przemiany fazowe, absorpcja, adsorpcja i desorpcja; jak również o zjawiskach chemicznych, w tym o chemisorpcjach, rozkładach termicznych i reakcjach ciało stałe-gaz.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone