HomeNasze laboratoriaPracownia Badań Ergonomicznych

Pracownia Badań Ergonomicznych

Stanowisko do oceny czasu reakcji

Oferta badawcza

 • test aparaturowy koordynacji oko-ręka,
 • aparatura do badania szybkości i adekwatności reakcji,
 • aparatura do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • testy na widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie,
 • test szybkości i zdolności podejmowania decyzji.

Opiekunowie laboratorium

Bożena Gzik-Zroska

dr inż. Bożena Gzik-Zroska

Bozena.Gzik-Zroska@polsl.pl
pok. 003, Zabrze

Sprzęt badawczy:

 • Aparat krzyżowy
 • Miernik czasu reakcji
 • Aparat Piórkowskiego
 • Ciemnia kabinowa wraz z pierścieniem Landolta oraz noktometrem
 • Wirometr

Stanowisko do badań wydolności

Oferta badawcza

 • Ilościowa ocena i kwalifikacja ciężkości pracy fizycznej na stanowiskach pracy w zakładach przemysłowych,
 • Spirometria wdechowa i wydechowa,
 • Indywidualna ocena wydolności badanego oraz możliwość wygenerowania spersonalizowanych stref treningowych dla rytmu serca,
 • Oszacowanie poziomu wydatku energetycznego w trakcie testu CPET korzystając z metody kalorymetrii pośredniej,
 • Ocena zapotrzebowania energetycznego organizmu w warunkach podstawowej lub spoczynkowej przemiany materii.

Sprzęt badawczy

 • Przenośny miernik wydatku energetycznego
 • Spirometr
 • Przenośny ergospirometr z bieżnią
 • Bieżnia

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone