HomeNasze laboratoriaPracownia Badań Własności Mechanicznych Wyrobów Medycznych

Pracownia Badań Własności Mechanicznych Wyrobów Medycznych

 • Badania odporności na zużycie ścierne
 • Badania szybkości zużycia
 • Badania grubości powłok
  • Trzpień na kulki i piny o średnicach: 1,5; 3; 6 i 10mm
  • Obciążenia: 0,25N, 0,5N, 1N, 2N, 2N, 5N, 10N, 20N, 30N, 60N
  • Maksymalna długość testu 40 dni
 • Urządzenie do indentacji
  • Próba ściskania „in situ”
  • Próba zginania „in situ”
  • Scratch test „in situ”
  • Pomiar nanotwardości „in situ”

Opiekun laboratorium

Magdalena Antonowicz

dr inż. Magdalena Antonowicz

Skaningowy mikroskop elektronowy Tescan Vega 4 GMU wraz z analizatorem EDS Oxford Instruments Explore

Skaningowy mikroskop elektronowy pozwala na przeprowadzenie analiz topografii i morfologii powierzchni z jednoczesnym prowadzeniem mikroanalizy pierwiastkowej.
Dzięki zastosowaniu zmiennej próżni możliwe jest prowadzenie obserwacji również preparatów słabo przewodzących prąd. Duża komora robocza pozwala na pracę z dużymi próbkami bez potrzeby ich cięcia.
Cechy: 
– emiter wolframowy
– detektor SE oraz BSE
– praca w zmiennej próżni
– duża komora robocza
– analizator EDS
– max. powiększenie: 500 000x

Galeria zdjęć

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone