Tytuł Budowa XXI w. dla budynku EHTIC

Nasz obiekt został wyróżniony nagrodą I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Konkurs jest inicjatywą wytyczającą nowe trendy w budownictwie oraz promującą najlepsze modernizacje i budowy. Nagradzani są inwestorzy, wykonawcy i projektanci za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów.

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Jesteśmy dumni z otrzymanego wyróżnienia!

Dziękujemy Jury Konkursu za pozytywną ocenę!

„Za stworzenie wysokiej jakości przestrzeni wielofunkcyjnej o interdyscyplinarnym charakterze. Z architektonicznego punktu widzenia, na szczególną uwagę zasługuje czytelny układ funkcjonalno-przestrzenny zaprojektowany w zwartej bryle, nawiązującej do modernistycznych korzeni projektowania architektury.(…) Pod względem projektowania wnętrz obiekty wykracza znacząco poza obecnie funkcjonujące placówki edukacyjne. (…) Rozwiązania przyjęte we wnętrzu stanowią przykład odważnej identyfikacji wizualnej wykraczającej daleko poza obecne standardy.”

Dziękujemy przede wszystkim naszym projektantom: Adamowi Niedośpiałowi, prof. Grzegorzowi Nawrotowi, oraz prof. Tomaszowi Wagnerowi oraz wykonawcy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2022 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone