Tytuł „Budowa XXI w.” dla budynku EHTIC

Podczas uroczystej Gali Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” , która odbyła się 28 września 2022 r. w Warszawie, nasz budynek został wyróżniony nagrodą I stopnia: „Budowa XXI w.” w kategorii „Obiekty edukacji, szkolnictwa i nauki”.

During the Gala of the National Open Competition „Modernization of the Year & Construction of the 21st century”, which took place on September 28, 2022 in Warsaw, we were awarded first prize and received the title of “The Construction of the 21st century” award in the category „Education, Training and Science buildings”.

Konkurs jest inicjatywą wytyczającą nowe trendy w budownictwie oraz promującą najlepsze modernizacje i budowy. Nagradzani są inwestorzy, wykonawcy i projektanci za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów.

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Dziękujemy Jury Konkursu za pozytywną ocenę:

„Za stworzenie wysokiej jakości przestrzeni wielofunkcyjnej o interdyscyplinarnym charakterze. Z architektonicznego punktu widzenia, na szczególną uwagę zasługuje czytelny układ funkcjonalno-przestrzenny zaprojektowany w zwartej bryle, nawiązującej do modernistycznych korzeni projektowania architektury.(…) Pod względem projektowania wnętrz obiekty wykracza znacząco poza obecnie funkcjonujące placówki edukacyjne. (…) Rozwiązania przyjęte we wnętrzu stanowią przykład odważnej identyfikacji wizualnej wykraczającej daleko poza obecne standardy.”

Dziękujemy przede wszystkim naszym projektantom: Adamowi Niedośpiałowi, prof. Grzegorzowi Nawrotowi, oraz prof. Tomaszowi Wagnerowi oraz wykonawcy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Jesteśmy dumni z otrzymanego wyróżnienia!

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone