HomeLaboratoriaLaboratorium badań struktury implantów

Laboratorium badań struktury implantów

Wyposażenie laboratorium:

MIKROSKOPY STEREOSKOPOWE

 • obserwacje i dokumentacja topografii uszkodzonych mechanicznie powierzchni, jak również wżerów po badaniach korozyjnych biomateriałów, implantów i narzędzi chirurgicznych

MIKROSKOPY ŚWIETLNE

 • z systemem do automatycznej analizy obrazu – badanie struktury biomateriałów oraz wytworzonych warstw powierzchniowych o zróżnicowanym składzie chemicznym i fazowym z wykorzystaniem metod automatycznej analizy obrazu

Opiekun laboratorium

dr inż. Anita Kajzer

Anita.Kajzer@polsl.pl
pok. 110, Zabrze

Stanowiska do badań mikroskopowych:

Mikroskop naukowo – badawczy Leica DMi8 A
Obiektywy: 5 x, 10 x, 20 x, 50 x, 100 x,   Okular: 10 x

Mikroskop w  konfiguracji odwróconej umożliwiający prowadzenie obserwacji próbek metalograficznych wraz z wysokorozdzielczą kamerą cyfrową. Mikroskop w pełni zautomatyzowany pozwalający na sterowanie z poziomu oprogramowania oraz panelu dotykowego, a także automatyczne składanie obrazu w osiach XYZ.

 

Mikroskop Leica DM750M
Obiektywy: 5 x, 10 x, 20 x, 50 x,   Okular: 10 x

Mikroskop metalograficzny umożliwiający prowadzenie obserwacji próbek metalograficznych wraz z wysokorozdzielczą kamerą cyfrową.

 • możliwość obserwacji próbek w świetle odbitym i przechodzącym dla technik jasnego pola, oświetlenia bocznego i polaryzacji
 • możliwość zapisu danych na karcie SD
 • możliwość sterowania pracą kamery i przechwytywania obrazu przez inne stanowisko pracy za pomocą łączności WiFi

Modułowy mikroskop stereoskopowy Leica M205 A
Zakres powiększeń: 7.8 x – 160 x (1.0 x obiektyw, 10 x okular)

Parametry:

 • moduł oprogramowania umożliwiającego pomiar takich parametrów jak pole powierzchni (okrąg, kwadrat, prostokąt oraz dowolne kształty), promień, średnica, kąty oraz generowanie raportów z tych pomiarów w postaci pliku Excel
 • moduł oprogramowania umożliwiający generowanie, wizualizację i pomiary powierzchni 3D pochodzących ze skanowania obrazu z rozszerzoną głębią ostrości w osi z. 

Mikroskop stereoskopowy Leica S9i
Zakres powiększeń: 7.8 x – 160 x (1.0 x obiektyw, 10 x okular)

 • manualny statyw w osi „z” 
 • integracja z komputerem oraz oprogramowaniem
 • moduł oprogramowania umożliwiającego pomiar takich parametrów jak pole powierzchni (okrąg, kwadrat, prostokąt oraz dowolne kształty), promień, średnica, kąty. 

Mikroskop cyfrowy Leica DVM6 A
3 obiektywy (o zakresie powiększeń od 12 x do 2350 x)

Do inspekcji w czasie rzeczywistym, z możliwością przechwytywania obrazów, nagrywania filmów oraz wykonywania pomiarów. Mikroskop w pełni zautomatyzowany pozwalający na sterowanie z poziomu oprogramowania oraz automatyczne składanie obrazu w osiach XYZ – tworzenie map 3D powierzchni.

System został wyposażony w: 

 • głowicę przechylaną (w zakresie od -60° do +60°), 
 • szerokość pola widzenia: 43,75 mm, 12,55 mm, 3,6 mm 
 • oświetlenie w świetle: przechodzącym i odbitym
 • w pełni zmotoryzowany stolik oraz komputer All in One z oprogramowaniem LAS X umożliwiającym analizę w 2D oraz 3D
 • zmotoryzowany przesuw w osi z możliwością manualnego ustawiania ostrości.

Stanowiska do badań topografii powierzchni, kąta zwilżania oraz swobodnej energii powierzchniowej:

Tensjometr optyczny z system topografii Theta 3D 
Zakresy pomiarowe:

 • kąt zwilżania: 0-180°, dokładność ±0.1°,
 • napięcie powierzchniowe/międzyfazowe: 0.01 – 1000 mN/m, dokładność ±0.01 mN/m.
 • Zintegrowany moduł topograficzny do obrazowania powierzchni 2D i 3D wraz z opcją uwzględniania poprawki nierówności powierzchni na kąt zwilżania; zautomatyzowane badanie kąta zwilżania dokładnie na powierzchni o wyznaczonej charakterystyce topograficznej.

Analiza parametrów zgodna z ISO 4287, ISO 4288:

 • r (równanie Wenzla)
 • ϴc, kąt zwilżania z poprawką chropowatości/kąt zwilżania Wenzla
 • Sdr (%), Sa (um), Sq (um)
 • horyzontalne i vertykalne parametry dla dowolnej 2D linii z wykresu Ra, Rq,Rp, Rv, Rz, R10z

Opcje obrazowania:

 • Obraz optyczny, mapa chropowatości 2D i 3D:
 • Maksymalne wymiary próbki na stoliku: nieograniczone x 180 mm x 22 mm (L x W x H).

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone