HomeLaboratoriaLaboratorium biomechaniki narządu ruchu człowieka

Laboratorium biomechaniki narządu ruchu człowieka

Bieżnia ZEBRIS FDM-T

Bieżnia jest systemem do ilościowej, biomechanicznej oceny chodu oraz postawy ciała. Wyposażona jest w pas transmisyjny pod którym znajduje się matryca czujników pomiarowych, z których sygnał jest w czasie rzeczywistym przesyłany do komputera. Dedykowane oprogramowanie do bieżni FDM-T pozwala analizować rozkład sił nacisku na podłoże podczas chodu i stania. Pozwala na analizę poszczególnych faz chodu oraz ocenę wielu parametrów opisujących chód m.in. prędkość, długość i szerokość kroku, ułożenie stopy podczas chodu, symetrię kroku. Statyczny moduł oprogramowania pozwala dokonać analizy nacisku stóp na podłoże podczas swobodnego stania. Wyznaczana jest także zmiana położenia środka nacisku stóp na podłoże (CoP – center of pressure) w czasie – pozwala to na określenie wychwiań ciała i ocenę równowagi. 

Bieżnię można zsynchronizować z wysokiej rozdzielczości kamerą video, pomiarem EMG, może być również częścią większego systemu pomiarowego.

Opiekunowie laboratorium

dr inż. Agata Guzik-Kopyto

Agata.Guzik-Kopyto@polsl.pl
pok. 114, Zabrze

Przykładowe zastosowania bieżni ZEBRIS FDM-T:

 • ocena nieprawidłowości chodu dzieci i dorosłych, ocena symetrii chodu (badania przesiewowe),
 • ocena skuteczności zastosowanego usprawniania funkcji lokomocyjnych,
 • ocena biegu, stylu biegania, równowagi podczas dynamicznych czynności,
 • ocena równowagi pacjentów neurologicznych, geriatrycznych,
 • ocena zmian rozkładu nacisku stóp na podłoże podczas stosowania różnego rodzaju zaopatrzenia ortopedycznego.

Biodex SYSTEM 4 PRO

Zestaw do oceny i treningu izokinetycznego firmy BIODEX umożliwia ocenę izokinetyczną i izometryczną układu ruchu w oparciu o ruch czynny lub bierny tułowia lub w stawach barkowym, łokciowym, nadgarstkowym, biodrowym, kolanowym, skokowym. Wyposażony jest w dynamometry pozwalające na pomiar momentów sił mięśniowych w stawach w warunkach dynamicznych podczas pracy koncentrycznej i ekscentrycznej z możliwością zmiany prędkości wykonywanego ruchu. Fotel pozwala na pomiar momentów sił mięśniowych podczas wykonywania ćwiczeń izokinetycznych, czyli prowadzonych ze stałą prędkością oraz ćwiczeń izometrycznych. Umożliwia również pomiar propriocepcji. Znajduje zastosowanie podczas rehabilitacji jak i prowadzenia i monitorowania treningu sportowego. System wyposażony jest w mobilną stację roboczą z panelem kontrolnym.

Przykłady możliwości prowadzenia badań:

 • ocena izokinetyczna i izometryczna układu ruchu w oparciu o ruch czynny lub bierny tułowia lub w stawach barkowym, łokciowym, nadgarstkowym, biodrowym, kolanowym, skokowym
 • pomiar momentów sił mięśniowych podczas wykonywania ćwiczeń izokinetycznych, czyli prowadzonych ze stałą prędkością oraz ćwiczeń izometrycznych
 • pomiar propriocepcji

ZEBRIS APGMS Pointer

To nieinwazyjny system diagnostyczno-pomiarowy do rejestracji i dynamicznej analizy ruchu lub postawy ciała. Działanie systemu opiera się na technologii ultradźwiękowego pomiaru odległości pomiędzy czujnikami umieszczonymi na ciele pacjenta. 

Badanie polega na wskazywaniu ultradźwiękowym wskaźnikiem charakterystycznych punktów anatomicznych na kośćcu pacjenta. Punkty te traktowane są przez oprogramowanie jako punkty pasywne (w przeciwieństwie do punktów aktywnych, którymi są dwa markery wskaźnika punktowego), ich pozycja i ewentualny ruch (badanie statyczne bądź dynamiczne) są śledzone i rejestrowane w czasie rzeczywistym w oprogramowaniu. 

System ZEBRIS APGMS może byś stosowany m.in. do:

 • obiektywnej oceny postawy i sylwetki w pozycji statycznej,
 • oceny zakresu ruchu i kształtu krzywizn podczas wykonywania określonych testów (np. Schobera lub Otta),
 • analizy wzorców ruchowych kręgosłupa we wszystkich płaszczyznach,
 • oceny zakresu ruchomości poszczególnych odcinków kręgosłupa oraz całkowitą ruchomość miednicy i kręgosłupa dla potrzeb ergonomii i sportu,
 • oceny symetrii poszczególnych punktów antropometrycznych,
 • oceny ustawienia (nachylenia) segmentów ciała względem siebie

Noraxon dynamometr ściskowy

Noraxon dynamometr ściskowy to jeden z wielu czujników biomechanicznych do systemu bezprzewodowego Noraxon. Urządzenie to pozwala dokonać pomiaru siły ścisku dłoni za pomocą wbudowanego czujnika izometrycznego opartego na tensometrze. Dodatkowo posiada specjalny obszar do pomiaru siły zacisku kciuka badanej osoby.

Badania z wykorzystaniem dynamometru pozwalają dokonać:

 • oceny chwytu badanej osoby,
 • mierzyć czasy reakcji za żadne bodźce dźwiękowe bądź wzrokowe,
 • pomiarów w testach psychomotorycznych zarówno dzieci jak i zawodowych kierowców.

Noraxon TeleMyo2400 G2

Noraxon TeleMyo2400 G2 to bezprzewodowy system do pomiaru EMG. Pozwala na pomiar sygnału powierzchniowego EMG. Dzięki nadajnikowi i odbiornikowi USB, dane z pomiarów, w czasie rzeczywistym wysyłane są do komputera stacjonarnego lub laptopa do odległości 100 m. System pozwala na pomiar do 32 aktywnych odprowadzeń EMG. Dzięki kompatybilności z wieloma czujnikami biomechanicznymi (wystarczy wymienić przewód EMG z poszczególnym czujnikiem na dowolnym porcie analogowym) tj. dynamometr ściskowy, akcelometr, goniometr czy biomonitor możliwa jest rejestracja danych wiarygodnych, zsynchronizowanych czasowo, co pozwala na kompleksowe badania dla lekarzy, badaczy czy fizjoterapeutów. 

Platforma Zebris FDM-S

To wielofunkcyjna platforma do pomiaru rozkładu gęstości sił. Platforma Zebris FDM-S składa się z indywidualnie kalibrowanych pojemnościowych czujników siły umożliwiających analizę rozkładu gęstości sił statycznych i dynamicznych powstających pod stopami w czasie stania i chodzenia. Umożliwia ona komputerową diagnostykę stóp oraz obciążenia w warunkach statycznych (stojąc, siedząc itd.) i dynamicznych. Można przeprowadzać pomiar badając wpływ obuwia na chód czy postawę. Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stopy na podłoże w trakcie przejścia przez platformę.

Przykładowe zastosowania platformy Zebris FDM-S:

 • ocena zdolności utrzymywania równowagi na podstawie badań stabilograficznych,
 • ocena symetrii obciążania stóp podczas swobodnego stania,
 • ocena dystrybucji obciążeń na poszczególne segmenty stopy,
 • ocena badania sił reakcji podłoża podczas chodu,
 • ocena sił reakcji podłoża podczas wykonywania różnych ćwiczeń np. przysiadów, siadania i wstawania z krzesła itd.

Inercyjny system do analizy ruchu XSENS

Inercyjny system do analizy ruchu XSENS to system składający się z bezprzewodowych czujników IMU umieszczanych na ciele badanej osoby za pomocą pasków/taśm. Każdy z czujników zawiera trójosiowy akcelerometr, żyroskop, magnetometr. System pozwala na bezprzewodowy pomiar danych kinematycznych dowolnego ruchu z dużą dokładnością we wszystkich trzech płaszczyznach, w czasie rzeczywistym. Specjalne oprogramowanie umożliwia akwizycję, wizualizacje i przetwarzanie danych z bezprzewodowych czujników. System pozwala m.in. na pomiar: położenia, prędkości i przyspieszeń poszczególnych segmentów ciała w przestrzeni pomiarowej, ocenę ułożenia tułowia, miednicy, głowy i kątów w stawach, ocenę położenia środka masy ciała.  System jest wyposażony w kamerę video, dzięki czemu można zsynchronizować uzyskane wyniki z filmem.

Przykładowe zastosowania inercyjnego systemu do analizy ruchu:

 • ocena skuteczności rehabilitacji, ilościowa ocena ruchu,
 • rejestracja ruchów dla animacji komputerowych stosowanych w rehabilitacji,
 • ocena ruchu sportowców,
 • optymalizacja treningu sportowego,
 • wykrywanie upadków,
 • ocena ergonomii ruchu w miejscu pracy np. na stanowiskach narażonych na monotypowość ruchów roboczych
 • tworzenie animacji komputerowych na potrzeby gier komputerowych, filmów, medycyny itd.

Medilogic Insoles

MEDILOGIC INSOLES są to wkładki do oceny dystrybucji obciążenia – inaczej mówiąc jest to system do rejestracji i oceny dystrybucji obciążenia za pomocą wkładek umieszczanych bezpośrednio w butach osoby badanej. System wkładek do obuwia umożliwia pomiar rozkładu sił na stronę podeszwową stopy. System oparty jest na technologii czujników barozrezystywnych z możliwością podglądu danych w czasie rzeczywistym oraz umożliwia bezprzewodowy transfer danych z wkładek poprzez modem do komputera. W skład systemu wchodzi zestaw wkładek pomiarowych do obuwia pozwalających na wyznaczenie rozkładu nacisków na stopę oraz pionowej reakcji podłoża podczas realizowania różnych form ruchu: chód, bieg, wchodzenie i schodzenie po schodach lub też innych aktywności ruchowych (w tym sportowych). Zaletą systemu jest możliwość dokonywania ciągłych pomiarów w czasie od 30s do 360s, przy częstotliwości próbkowania od 60Hz-240Hz.

Zaletą wkładek MEDILOGIC INSOLES podczas prowadzenia tego typu badań jest możliwość automatyzacji raportowania wraz ze śledzeniem postępów rehabilitacji oraz szybka analiza bez kabli, które ograniczają swobodę .

Przykładowe zastosowania wkładek:

 • ocena nieprawidłowości i asymetrii chodu, 
 • wspomaganie treningu niwelującego kompensacje,
 • ocena sił podczas kontaktów z podłożem podczas zwłaszcza podczas biegania (zwiększone obciążenia),
 • identyfikacja stref zwiększonego obciążenia stóp,
 • ocena wydajności narządu ruchu, ocena stylu biegania oraz równowagi ciała podczas dynamicznych czynności,
 • analiza rozkładu ciśnienia podeszwowego w różnych formach aktywności ruchowej,
 • ocena zmian rozkładu obciążeń w zależności od zastosowanego rodzaju zaopatrzenia protetycznego i ortopedycznego.

Platformy AMTI

Zestaw dwóch platform firmy AMTI umożliwia dokonywanie pomiaru podczas wykonywania przez człowieka różnych form lokomocji. Każda z platform pozwala na pomiar trzech składowych reakcji podłoża. Sygnał z czujników pomiarowych przekazywany jest do komputerowej stacji roboczej, na której zainstalowane jest oprogramowaniem służące do zbierania danych pomiarowych oraz ich analizy, a także umożliwiające przeprowadzenie treningu z biofeedbackiem.

Przykładowe zastosowania platform AMTI:

 • ocena zdolności siłowo-szybkościowych na podstawie pracy mocy generowanej przez kończyny dolne podczas wyskoku pionowego
 • pomiar sił reakcji podłoża podczas wykonywania form lokomocji (chód, bieg)
 • ocena zdolności utrzymywania równowagi na podstawie badań stabilograficznych

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone