HomeLaboratoriaLaboratorium badań narządu ruchu Pracownia analizy ruchu

Laboratorium badań narządu ruchu Pracownia analizy ruchu

Optyczny system do analizy ruchu BTS Smart

Optyczny system do kompleksowej analizy ruchu BTS Smart wyposażony w zestaw 10 kamer wizyjnych oraz  pasywnych markerów odbijających emitowane promieniowanie podczerwone. W podłodze wbudowany jest zestaw platform dynamometrycznych AMTI pozwalających na pomiar 3 składowych sił reakcji podłoża. System doposażony jest również w 16-kanałowy zestaw do elektromiografii powierzchniowej pozwalającej na ocenę potencjałów czynnościowych mięśni.

 

Opiekunowie laboratorium

dr inż. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak

dr inż. Katarzyna Nowakowska-Lipiec

 

System BTS Smart ma szerokie zastosowanie w obszarze medycyny i sportu.

Najczęściej badaną czynnością człowieka z wykorzystaniem tego systemu jest chód. Uzyskane wyniki takiej analizy ruchu przeprowadzonej dla pacjenta z dysfunkcjami porównuje się do zakresów normatywnych otrzymanych dla osób zdrowych. Pozwala to na obiektywne i ilościowe wskazanie odstępstw ruchu pacjenta od prawidłowego wzorca. Analizie poddawać można również inne czynności ruchowe, np. ćwiczenia rehabilitacyjne, czynności życia codziennego.

Przykładowe zastosowanie system do kompleksowej analizy ruchu BTS Smart:

  • ocena stanu układu ruchu pacjenta na podstawie wykonanego zadania motorycznego (chodu, skoku, itp.),
  • ocena skuteczności zastosowanej metody leczenia/rehabilitacji (zachowawczego, operacyjnego, farmakologicznego, zaopatrzenia ortopedycznego),
  • ustalenie stopnia dysfunkcji na podstawie wykonanego zadania motorycznego (chód, dowolny ruch),
  • zaplanowanie strategii leczenia i usprawniania ruchowego (zachowawczego, operacyjnego, farmakologicznego, zaopatrzenia ortopedycznego),
  • ocena asymetrii chodu i innych zadań ruchowych,
  • ocena poprawności wykonywanego zadania motorycznego z zakresu sportu (skok, szermierka, taniec, jazda na rowerze stacjonarnym).

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone