HomeLaboratoriaLaboratorium badań narządu ruchu Pracownia fizykoterapii

Laboratorium badań narządu ruchu Pracownia fizykoterapii

Opiekunowie laboratorium

dr inż. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak

Katarzyna.Jochymczyk-Wozniak@polsl.pl
pok. 114, Zabrze

Fizykoterapia (medycyna fizyczna) polega na zastosowaniu energii fizycznej (np. prądy elektryczne, ultradźwięki, pola elektromagnetyczne, promieniowanie podczerwone) w diagnostyce i leczeniu różnego rodzaju schorzeń. Zabiegi fizykalne stosowane są również w profilaktyce chorób

Energie fizyczne oddziałują na organizm człowieka na poziomie komórkowym, tkankowym, narządowym i ogólnoustrojowym. Stymulują różne reakcje fizjologiczne, biofizyczne i biochemiczne, które prowadzą np. do procesów odbudowy tkanek, wzmocnienia i przebudowy mięśni itp.

Oferta badawcza:

  • ocena długofalowych skutków eksploatowania narządu ruchu człowieka,
  • ocena zmian zachodzących w narządzie ruchu człowieka wynikających ze starzenia się ,
  • ocena ergonomii ruchu w miejscu pracy,
  • kompleksowa analiza obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego człowieka podczas wykonywania zadań statycznych i dynamicznych,
  • badania nad wpływem na organizm człowieka prądów elektrycznych o różnych częstotliwościach i przebiegach, ultradźwięków, fali uderzeniowej, diatermii krótkofalowej i promieniowania laserowego.

Wyposażenie:

Stanowisko do badania wpływu elektroterapii i mechanoterapii na organizm człowieka.

Wielofunkcyjny aparat do elektroterapii, ultradźwięków i terapii skojarzonej DJO, Chattanooga

Stanowisko do badania wpływu światłoterapii na organizm człowieka.

Bezpieczna i szybka metoda stymulacji regeneracji komórek.

Stanowisko do badania wpływu pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.

Połączenie różnych długości fal powoduje różne reakcje biologiczne w tkankach. Dają one efekt termiczny i atermiczny. Dzięki połączeniu efektów biostymulacyjnych i fototermicznych uzyskujemy wysoką skuteczność terapeutyczną.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone