HomeLaboratoriaLaboratorium badań narządu ruchu Pracownia symulacji obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego

Laboratorium badań narządu ruchu Pracownia symulacji obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego

System oprogramowania AnyBody Modeling System (AaLborg Univercity, Dania) jest systemem przeznaczonym do tworzenia modeli matematycznych narządu ruchu człowieka oraz do analizy obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Opiekunowie laboratorium

dr inż. Katarzyna Nowakowska-Lipiec

AnyBody Modeling System jest przykładem oprogramowania pozwalającego na opracowanie modeli dynamiki układów wieloczłonowych, a w szczególności modeli układu szkieletowo-mięśniowego człowieka. Program umożliwia przeprowadzenie zarówno statycznych jak i dynamicznych symulacji różnych czynności, w wyniku których możliwe jest uzyskanie informacji o występujących reakcjach oraz momentach w poszczególnych stawach a także  aktywności mięśniowej. Działanie programu opiera się na rozwiązywaniu odwrotnego zadania dynamiki, co oznacza, że podstawowymi danymi wejściowymi potrzebnymi do przeprowadzania symulacji są wielkości kinematyczne tj. kąty w poszczególnych stawach oraz informacje dotyczące działania sił zewnętrznych (np. reakcji podłoża). 

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone