HomeNasze laboratoriaPracownia Mikrotomografii

Pracownia Mikrotomografii

IMG-9416

Opiekunowie laboratorium

Jan Juszczyk

dr Jan Juszczyk

Jan.Juszczyk@polsl.pl
pok. 216, Zabrze

Oferta naukowa

Laboratorium mikrotomografii komputerowej wyposażone jest w zaawansowaną technologię do trójwymiarowego obrazowania małych obiektów lub próbek w wysokiej rozdzielczości.

Mikrotomografia komputerowa to technika wykorzystująca obrazowanie rentgenowskie do tworzenia szczegółowych obrazów przekrojowych obiektu, umożliwiająca naukowcom badanie jego wewnętrznej struktury bez konieczności przeprowadzania sekcji lub procedur inwazyjnych.

Procon x-ray casp system

Centralnym elementem wyposażenia jest skaner micro CT, składający się ze źródła promieniowania rentgenowskiego i detektora, który obraca się wokół próbki. Skaner rejestruje serię obrazów rentgenowskich pod różnymi kątami, a obrazy te są następnie rekonstruowane przy użyciu zaawansowanych algorytmów w celu wygenerowania trójwymiarowego obrazu próbki.

Laboratorium jest zaprojektowane tak, aby zapewnić kontrolowane środowisko dla procesu skanowania, minimalizując czynniki zewnętrzne, które mogłyby wpływać na jakość obrazu. Zastosowane zostały materiały ekranujące zapobiegające wyciekom promieniowania rentgenowskiego, a także środki zmniejszające wibracje i zakłócenia elektromagnetyczne. Posiadamy również specjalistyczne stacje robocze wyposażone w zaawansowane oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych.

Zastosowanie w badaniach naukowych oraz przemyśle

Mikrotomografia ma szeroki zakres zastosowań w wielu dziedzinach: materiałoznawstwie, badaniach biomedycznych, geologii, archeologii, czy inżynierii. Naukowcy mogą wyjątkowo szczegółowo badać wewnętrzne struktury małych obiektów, umożliwiając analizę składu, gęstości, morfologii i relacji przestrzennych składników próbki.

Mikrotomografia stała się nieocenionym narzędziem w badaniach naukowych i przemyśle, oferując nieniszczące i nieinwazyjne możliwości obrazowania, które uzupełniają tradycyjne techniki mikroskopowe. Pozwala badaczom uzyskać wgląd w wewnętrzne struktury obiektów z rozdzielczością na poziomie mikronów, ułatwiając postęp w takich dziedzinach, jak charakterystyka materiałów, kontrola jakości, rozwój produktów i badania biologiczne.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone