HomeLaboratoriaLaboratorium antropometrii

Laboratorium antropometrii

System do analizy składu ciała

InBody 570 

System do analizy składu ciała InBody 570 to certyfikowane medycznie narzędzie do diagnozy i profilaktyki zdrowotnej. Analizatory InBody wykorzystuje technologię BIA. Pozwala ona na dokładny pomiar segmentalnej impedancji, każdej części ciała oddzielnie. Szczegółowe wyniki (rozkład masy tłuszczowej, mięśniowej, wody w organizmie) stanowią kluczową informację dotyczącą kondycji fizycznej osoby badanej. Urządzenie to jest wykorzystywane w wielu obszarach medycyny (np. nefrologia, ortopedia, endokrynologia czy gastroenterologia) oraz w fizjoterapii.

 

Lab supervisor

Marcin Bugdol, PhD, Eng.

Marcin.Bugdol@polsl.pl
Room 213, Zabrze

Zestaw do pomiarów antropometrycznych

Zestaw przyrządów pomiarowych umożliwiających badaczowi wykonanie pomiarów zgodnie z zaleceniami ESPEN (ang. The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism). Zestaw składa się z antropometru o zakresie pomiarowym od 0-2100mm, cyrkla liniowego o zakresie pomiarowy od 0 do 200mm, małego cyrkla kabłąkowego o zakresie pomiarowym od 0 do 300 mm, dużego cyrkla kabłąkowego o zakresie pomiarowy od 0 do 600 mm oraz fałdomierza typu harpenden z oprogramowaniem, o zakresie pomiarowym od 0 do 80 mm.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone