HomeLaboratoriaLaboratorium innowacyjnych rozwiązań biomechanicznych

Laboratorium innowacyjnych rozwiązań biomechanicznych

Oferta badawcza:

  • Ocena stabilności postawy oraz sposobu balansowania ciałem w warunkach statycznych z systemami projekcji VR,
  • Ocena stabilności postawy oraz sposobu balansowania ciałem podczas przemieszczania się (swobodny chód oraz na bieżni) wraz z projekcją VR,
  • Ocena stabilności postawy oraz sposobu balansowania ciałem na niestabilnym podłożu,
  • Trening stabilności z wykorzystaniem interaktywnych systemów przy różnych poziomach niestabilności podłoża,
  • Ocena stabilności podczas chodu i stania w warunkach mechanicznego wytrącenia ze stanu równowagi,
  • Ocena kontroli posturalnej na skutek niespodziewanej perturbacji posturalnej.

Opiekun laboratorium

mgr inż. Marta Chmura

Marta Chmura@polsl.pl
Pok. 113 Zabrze

Stanowisko do projekcji - Wirtualna Jaskinia 3D

Jeden z najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych sprzętów w Polsce i Europie, pozwalający na pełną imersję w wirtualnym świecie oraz interakcję z jego elementami

System do analizy chodu z wykorzystaniem bieżni do treningu i prewencji perturbacji posturalnych

System składa się z unikalnej bieżni do treningu i oceny posturalnych perturbacji dla pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Bieżnia pozwala na kontrolowanie ruchów całej powierzchni bieżni w kierunkach przednio-tylnym oraz na boki zarówno w momencie gdy pacjent stoi, jak
i w trakcie chodu lub biegu.

Stanowisko pomiarów zdolności utrzymania równowagi na niestabilnym podłożu

Stanowisko służące do oceny i treningu równowagi oraz propriocepcji w warunkach klinicznych. Może być wykorzystywane do obiektywnej oceny stanu pacjenta, postępu terapii, określenia różnicy pomiędzy np. prawą i lewą kończyną.

Zobacz galerię

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone