HomeLaboratoriaLaboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej

Laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej

  • Maksymalne wymiary próbki w komorze: co najmniej 14 cm średnica oraz co najmniej 8 cm wysokość
  • Rozdzielczość  mikroskopu w trybie wysokiej próżni (SE): nie gorsza niż 3 nm.
  • Rozdzielczość  mikroskopu w trybie zmiennej próżni (BSE): nie gorsza niż 3,4 nm
  • Powiększenie uzyskiwanych obrazów elektronowych w zakresie: 2 – 1 000 000 razy (obraz z detektorów SE/BSE) – regulowane w sposób ciągły w całym zakresie.
  • System mikroanalizy rentgenowskiej typu EDS do jakościowej i ilościowej analizy składu chemicznego obserwowanych powierzchni.

Opiekunowie laboratorium

Dr inż. Magdalena Antonowicz

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone