HomeLaboratoriaPracownia inżynierii słuchu i mowy

Pracownia inżynierii słuchu i mowy

Pracownia akustyczna poddana adaptacji akustycznej

  • Rejestracja sygnałów mowy
  • Diagnostyka i terapia logopedyczna
  • Badania audiologiczne
  • Badania akustyczne

Opiekunowie laboratorium

Michał Kręcichwost

dr inż. Michał Kręcichwost

Michal.Krecichwost@polsl.pl
pok. 215, Zabrze

Stanowisko akustyczne

Stanowisko logopedyczno-audiologiczne

  • Aparatura do badań audiologicznych (AA222, D528 SYNC, PBZ, System PATH Medical)
  • Aparatura do diagnozy i terapii logopedycznej (wibratory logopedyczne, tablica interaktywna, kamera wewnątrzustna, elektrostymulacja, szpatułki, rękawiczki, oprogramowanie logopedyczne)
  • Aparatura do treningu głosowo-słuchowego (SPPS, ForBrain)

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone