Badania dzieci z DMD

5 kwietnia 2024 roku w EHTIC odbyły się badania chłopców z diagnozą dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD).

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a to rzadka choroba genetyczna, prowadząca do postępującego i nieodwracalnego zaniku mięśni. Chłopcy dotknięci tą chorobą odczuwają jej negatywne skutki już od urodzenia, a wraz z wiekiem negatywne skutki choroby obejmują przykurcze mięśniowe i stawowe, wady postawy, niezdolność do samodzielnego chodzenia, poruszania rękami i wiele innych.

Podczas badania przeprowadzonego przez dr inż. Katarzynę Jochymczyk-Woźniak, użyto platform ZEBRIS FDM-S oraz ZEBRIS FDM-3 do analizy rozkładu gęstości sił statycznych i dynamicznych podczas stania i chodzenia. Najmłodsi pacjenci wzięli udział w tych badaniach z nieukrywanym entuzjazmem i ciekawością.

Badanie logopedyczne, przeprowadzone przez Magdalenę Krychę (studentkę III roku logopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach) pod nadzorem dr n. hum. Natalii Moćko, zawierało test obrazkowy sprawdzający realizację spółgłosek polskich, badanie budowy, motoryki aparatu mowy i funkcji odgryzania, żucia oraz połykania.

Do pomiarów wykorzystano zastaw kamer wizyjnych, kamerę stereowizyjną bliskich odległości, a także mikrofon pomiarowy. Uzyskane dane pozwoliły na analizę pracy narządów mownych oraz późniejszą analizę sygnału akustycznego, a uzyskany obraz głębi pozwolił na wygenerowanie trójwymiarowych modeli twarzy mówców do dalszej analizy.

Przygotowaniem stanowiska pomiarowego i obsługą urządzeń zajmował się dr inż. Michał Kręcichwost.

Dzięki uzyskanym danym możliwa będzie dogłębna analiza pracy narządów mowy, co otwiera nowe perspektywy badawczo-terapeutyczne dla chłopców z DMD.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone