Politechnika Śląska dołącza do  EIT Health, europejskiej inicjatywy na rzecz innowacji w zdrowiu

Politechnika Śląska dołączyła do EIT Health, wiodącego europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz innowacji w medycynie i ochronie zdrowia.

EIT Health, jednostka Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, jest jednym z największych europejskich partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie innowacji w opiece zdrowotnej. Jego misją jest budowanie ekosystemu umożliwiającego rozwój sektora opieki zdrowotnej, tak aby mieszkańcy Europy mogli żyć dłużej i zdrowiej. Klaster InnoStars, jeden z ośmiu obszarów geograficznych EIT Health, obejmuje swoim zasięgiem połowę Europy, w tym Włochy, Polskę, Węgry i Portugalię, a także 9 dodatkowych krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, objętych Regionalnym Systemem Innowacji EIT, klasyfikowanych przez European Innovation Scoreboard jako umiarkowani innowatorzy.

Partnerstwo otwiera przed Uczelnią nowe możliwości międzynarodowej współpracy z takimi ośrodkami innowacji w Europie jak Uniwersytet Paryski, GE Healthcare, Instytut Karolinska czy Philips, również zrzeszonymi w EIT Health.

Politechnika Śląska  w EIT Health  będzie działać na rzecz promocji przedsiębiorczości, innowacyjności i edukacji w zakresie ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia i aktywnego starzenia się w Polsce i poza jej granicami. Projekty te będą prowadzone w ramach Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) – utworzonego w 2021 r. najnowocześniejszego ośrodka badawczo-rozwojowego działającego w Zabrzu przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Wyposażone w światowej klasy technologię, oprogramowanie oraz wysokospecjalistyczne laboratoria i pracownie Centrum, prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w dziedzinie technologii medycznych.

W gronie nowych partnerów, obok Politechniki Śląskiej znalazły się włoska firma z branży technologii dla zdrowia Advice Pharma oraz węgierski SmartHumed, dostawca cyfrowych usług zarządzania opieką zdrowotną.

– Jednym ze strategicznych celów Politechniki Śląskiej jest budowanie ekosystemu innowacji w obszarze zdrowia poprzez współpracę z wiodącymi  podmiotami  działającymi w obszarze technologii medycznych oraz poprzez tworzenie i wdrażanie innowacyjnych technologii w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób. Dołączenie do EIT Health otwiera dodatkowe możliwości realizacji tej misji – powiedział prof. Marek Gzik, dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

– Cieszymy się, że możemy powitać Politechnikę Śląską we wspólnocie EIT Health  – powiedziała Joanna Broy, Ecosystem Lead na Polskę, EIT Health. -W ramach współpracy będziemy prowadzić wspólne działania  na rzecz poprawy opieki zdrowotnej w Polsce i całej Europie, w oparciu o najnowocześniejsze technologie i z korzyścią dla społeczeństwa. Liczymy na owocne wyniki naszego partnerstwa – dodała. 

EIT Health i Polska – przykład współpracy, która przynosi efekty

Według ostatniego badania EIT Health „Indeks Innowacyjności InnoStars” Polska  zajmuje strategiczne miejsce w strategii EIT Health. Krajowy ekosystem start-upów działających na rynku opieki zdrowotnej staje się jednym z najbardziej obiecujących w regionie i poza nim. Polska jest jednym z czterech krajów w regionie InnoStars, który posiada dedykowanego lidera ekosystemu i sieć partnerską wiodących przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytutów badawczych. Obecni krajowi partnerzy EIT Health to Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Łódzka oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT (Polski Ośrodek Rozwoju Technologii).

Jak dotąd EIT Health zainwestowała około 4,7 miliona euro w rozwój innowacji w Polsce. Ta wiodąca europejska sieć innowacji zdrowotnych  zaangażowała się również we wspieranie polskich start-upów. 28 z nich otrzymało pomoc finansową, mentorską, szkoleniową i networkingową o wartości około 600 tys. euro. Uzyskane wsparcie i rozpoznawalność pozwoliły im pozyskać dodatkowe finansowanie na kwotę około 20 mln euro oraz partnerów zewnętrznych do swoich projektów.

Dziesiątki zespołów start-upowych skorzystało z możliwości finansowych i networkingowych oferowanych przez EIT Health. Jednym z nich jest UVera, firma, której celem jest dostarczanie naturalnych, zdrowych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie ochrony przed promieniowaniem UV przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko dzięki procesowi bezodpadowemu.

Inny odnoszący sukcesy start-up, Brainscan, opracował oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie do interpretacji obrazów mózgu na potrzeby cyfrowej diagnostyki obrazowej, poprawiając szybkość i dokładność interpretacji. Budzący zainteresowanie REMMEDVR może się pochwalić technologią a VR, która zapewnia zdalną terapię wzrokową, podczas gdy UnitDoseOne pracuje nad zrewolucjonizowaniem przygotowywania leków za pomocą zrobotyzowanego urządzenia, które automatycznie tworzy indywidualne dawki dla pacjentów.

W gronie nowych partnerów, obok Politechniki Śląskiej znalazła się również włoska firma Advice Pharma z branży medtech oraz SmartHumed, węgierski dostawca cyfrowych usług zarządzania opieką zdrowotną.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest największym w Europie ekosystemem innowacji, skupiającym blisko 3000 partnerów z czołowych organizacji biznesowych, badawczych i edukacyjnych z całej Europy w ponad 80 centrach innowacji. EIT wzmacnia zdolność Europy do innowacji, wspierając rozwiązania odpowiadające na istotne globalne wyzwania i pielęgnując talenty w dziedzinie przedsiębiorczości, aby tworzyć zrównoważony wzrost i miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników w Europie. EIT jest organem Unii Europejskiej i integralną częścią Horyzontu Europa, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Instytut wspiera dynamiczne paneuropejskie partnerstwa, Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT, składające się z wiodących firm, laboratoriów badawczych i uniwersytetów, z których każde zajmuje się rozwiązywaniem pilnych globalnych wyzwań, od zmian klimatycznych, przez zdrowie, po energię odnawialną. Więcej informacji: https://eit.europa.eu

EIT Health to sieć wiodących innowatorów w dziedzinie zdrowia, zrzeszająca około 130 partnerów i wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej. Współpracuje ponad granicami, aby dostarczać nowe rozwiązania umożliwiające obywatelom Europy dłuższe i zdrowsze życie. W czasach, gdy Europejczycy stawiają czoła wyzwaniom związanym z rosnącą liczbą chorób przewlekłych i ich wielorakością oraz wykorzystują możliwości technologii, aby wyjść poza konwencjonalne podejście do leczenia, profilaktyki i zdrowego stylu życia, potrzebujemy liderów myśli, innowatorów i skutecznych sposobów wprowadzania na rynek innowacji w zakresie opieki zdrowotnej. EIT Health wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Łączymy kluczowe podmioty opieki zdrowotnej z całej Europy, reprezentujące  –  wszystkie strony tzw. „trójkąta wiedzy”, aby zapewnić powstawanie innowacji na styku nauki, edukacji i biznesu, z korzyścią do obywateli.     

EIT Health InnoStars to jeden z ośmiu obszarów, gdzie obecne jest EIT Health. Obejmuje ono połowę Europy, w tym Polskę, Węgry, Włochy i Portugalię oraz dodatkowe państwa włączone w program EIT Health Regional Innovation Scheme (RIS): Kraje Bałtyckie, Chorwację, Słowację, Czechy, Słowenię, Grecję i Rumunię. To kraje, w których według European Innovation Scoreboard (EIS) tempo innowacji jest średnie i wymaga stymulacji. EIT Health InnoStars koncentruje się na promocji przedsiębiorczości, innowacjach i edukacji w dziedzinie ochrony zdrowia, zdrowego życia oraz aktywizacji osób starszych. W Polsce EIT Health InnoStars współpracuje z partnerami: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Warszawskim oraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii. Więcej: https://eithealth.eu/in-your-region/innostars/

EIT Regional Innovation Scheme Programme (EIT RIS) został utworzony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), aby niwelować różnice między regionami, które są liderami innowacji, a tymi, które są na ścieżce rozwoju. Jego celem jest inkubacja regionów w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, odkrywanie ich unikalnych atutów innowacyjnych i angażowanie lokalnych innowatorów do udziału w programach ogólnoeuropejskich. W obszarze medycyny i ochrony zdrowia program działa od 2016 r. i jest koordynowany przez EIT Health InnoStars. Obejmuje on 14 hubów EIT Health w 13 krajach Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej. W Polsce lokalnym Hubem uczestniczącym w realizacji tego Programu jest Klaster Life Science.

Więcej informacji: www.eithealth.eu.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone