Posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w EHTIC

Rada Społeczna Politechniki Śląskiej, w której skład wchodzą samorządowcy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych, a także przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji gospodarczych, spotkała się we wtorek 29 listopada w zabrzańskim kampusie. Tym razem miejscem spotkania była siedziba Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

Zgromadzonych przywitali przewodniczący Rady Społecznej dr inż. Jarosław Mlonka – prezes Zarządu Sumitomo SHI FW Energia Polska S.A. oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, który zgromadzonym przedstawił wyzwania z jakimi zmierzać się będzie Uczelnia w nadchodzącym roku, przede wszystkim związane z jej finansami, jak również sprawy organizacyjne związane m.in. z wprowadzonymi niedawno zmianami w dyscyplinach naukowych.

– Staramy się radzić sobie i z kryzysami, i z finansami. Jak na razie nieźle nam to wychodzi – podsumował swoje wystąpienie rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

Następnie głos zabrali dziekani Wydziału Organizacji i Zarządzania prof. Jan Kaźmierczak oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Zbigniew Paszenda. Zaprezentowali zebranym działalność kierowanych przez siebie jednostek.

Jako kolejny głos zabrał prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, który wystąpił z prezentacją pt. „Technologie wodorowe w Politechnice Śląskiej”. Prorektor podkreślił, że Uczelnia w swojej działalności chce nawiązywać do roli Śląska w sektorze energetyczno-paliwowym i dąży do odgrywania wiodącej roli, także w rozwoju technologii wodorowych. Z kolei prorektor ds. infrastruktury i promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ omówił temat inwestycji w Politechnice Śląskiej.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję do zwiedzenia laboratoriów Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, a jego dyrektor prof. Marek Gzik zaprezentował zebranym obszary działalności Centrum.

Spotkanie zorganizowane zostało przez prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza, we współpracy z dyrektorem EHTIC prof. Markiem Gzikiem.

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania:

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone