Przedstawiciele Stanu Parana w Brazylii w EHTIC

Wczorajsza wizyta gości z Brazylii na odbyła się w ramach zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Parana w Brazylii, mającego na celu zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności i dostarczenie nowych możliwości dla rozwoju gospodarczego regionu, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w obszarze wdrażania i monitorowania inteligentnych specjalizacji.

Współpraca ta nawiązana została podczas wspólnego projektu w ramach unijnego programu IURC (International Urban and Region Cooperation), finansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Partnerstwa, mającego na celu realizację nowej agendy miejskiej „Agendy 2030” oraz polityki spójności w zakresie wypracowania rozwiązań umożliwiających przezwyciężenie wspólnych wyzwań.

W ramach wizyty planowany jest udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach oraz spotkania się z innowacyjnymi polskimi firmami prowadzących działalność w różnych dziedzinach gospodarki, w śród których znalazły się:

  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Medycyna,
  • Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej, który stanowi platformę dialogu i współpracy i jest doskonałym partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce, a także jest koordynatorem Klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych,
  • PHU Technomex, który jest obecny na polskim rynku producentów i dostawców sprzętu rehabilitacyjnego od 1987 r. i jest wiodącym producentem sprzętu do hydroterapii i kinezyterapii.
  • Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne
  • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”, który jest nowoczesnym centrum wsparcia przedsiębiorczości.

Podczas wizyty w EHTIC, mieliśmy przyjemność przedstawić naszym gościom, przedstawicielom urzędów i instytucji otoczenia biznesu stanu Parama, historię powstania naszego centrum, potencjał technologiczny naszych laboratoriów, potencjał naukowo-badawczy zespołów Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz przedyskutować obszary, w których możliwe jest nawiązanie współpracy naukowo-badawczej z instytucjami naukowymi w Brazylii.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone