Uroczyste otwarcie European HealthTech Innovation Center

Uroczyste otwarcie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia – największej tego typu inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej

4 października br. w Zabrzu nastąpiło oficjalne otwarcie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC – European HealthTech Innovation Center). To jedna z kluczowych i najważniejszych inwestycji tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Centrum jest wspólnym projektem Politechniki Śląskiej, Miasta Zabrze oraz firmy Philips i będzie odgrywać rolę lidera w zakresie rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii medycznych. Jego inauguracja stanowi kluczową część jubileuszowych obchodów 100-lecia obecności marki Philips w Polsce. Wydarzenie otrzymało honorowy patronat Prezydenta RP, a uroczystość otwarcia odbyła się w obecności Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia to samodzielna jednostka powstała w ramach Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Do jej kluczowych zadań będzie należeć prowadzenie badań naukowych, a także studiów podyplomowych oraz opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych, służących poprawie profilaktyki, wczesnej diagnostyce i skutecznemu leczeniu chorób. Innowacje mają być skoncentrowane na badaniach nad sztuczną inteligencją, telemedycyną oraz informatyką kliniczną. Politechnika Śląska ma w tym zakresie ogromne doświadczenie, ponieważ od 10 lat funkcjonuje tu jedyny w Polsce wydział Inżynierii Biomedycznej, specjalizujący się w takich technologiach jak biomateriały, biosensoryka i biomechatronika.

„Jestem dumny, że po niemal 10 latach wytężonej pracy wielu osób możemy otworzyć jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Europie. Stworzone tu rozwiązania pomogą lekarzom i rehabilitantom w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Niezmiernie cieszę się, że dzięki współpracy udało nam się powołać do życia tak innowacyjny ośrodek. Wspólnie mamy szansę przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii medycznych, podnieść jakość leczenia oraz umocnić pozycję Śląska jako lidera w zakresie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem.”

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej

„Powstanie Centrum jest bardzo dobrym, inspirującym przykładem działania nauki, biznesu oraz samorządu terytorialnego przy istotnym wsparciu także polskiego Państwa. Chcę wyrazić wielką satysfakcję, że w Polsce powstają dysponujące tak mocnym potencjałem ośrodki badawczo-rozwojowe, które dowodzą, że naszą specjalnością są nie tylko konkurencyjne produkty „Made in Poland”, ale również wybiegające w przyszłość technologie „Created in Poland”. Bardzo się cieszę, że otwierane dziś Centrum jest ośrodkiem niezwykle nowoczesnym, w którym opracowywane będą nowoczesne technologie do wykorzystania przede wszystkim w medycynie, ale także i w sporcie. Jestem przekonany, że wszystko co dziać się będzie w tutejszych laboratoriach, w istotny sposób przyczyni się do poprawy profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób. Jest to projekt unikatowy w naszej części Europy.”

powiedział Prezydent Andrzej Duda

Innowacje w samym sercu Europy

EHTIC – European HealthTech Innovation Center to efekt kluczowego w regionie śląskim Projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł – w tym: 72 mln zł ze środków unijnych, 18 mln zł przekazanych przez Philips, 11 mln zł przez Miasto Zabrze i 9 mln zł przez Politechnikę Śląską. To największa inwestycja tego typu w tej części Europy.

„EHTIC ma być swoistą kuźnią rozwiązań wychodzących naprzeciw najważniejszym wyzwaniom zdrowotnym, takim jak chociażby starzejące się społeczeństwo. Chcemy opracowywać i wdrażać projekty, które z jednej stronny odciążą służbę zdrowia, z drugiej realnie przyczynią się do lepszego leczenia pacjentów. To właśnie tutaj zarówno firmy polskie, jak i zagraniczne znajdą zaplecze badawcze dla rozwoju swoich pomysłów z zakresu medycyny, czy szerzej pojętego zdrowia.”

prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Dyrektor European HealthTech Innovation Center

Jednym z partnerów inwestycji jest firma Philips, która zapewniła wkład do projektu w wysokości 20 proc. jego wartości, w skład którego wchodzą zarówno środki pieniężne, jak i rozwiązania technologiczne. Holenderska spółka bierze także aktywny udział w kształtowaniu programu badawczo-rozwojowego Centrum.

„W całej historii istnienia Philips, skupienie na innowacjach i realizacja projektów we współpracy ze strategicznymi partnerami zawsze dawały początek niesamowitym inicjatywom, które zmieniały ludzkie życie i otaczający nas świat. Innowacje i partnerstwo to także dwa kluczowe słowa, charakteryzujące naszą współpracę z Politechniką Śląską, z którą od lat ramię w ramię pracujemy nad rozwojem innowacji w obszarze medycyny w Polsce. Otwarcie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia jest zwieńczeniem wielu lat naszego partnerstwa. To dla nas olbrzymi zaszczyt i przywilej móc wspierać działania Politechniki Śląskiej. Jeszcze większym zaszczytem jest to, że od teraz wspólnie będziemy tworzyć unikatowe rozwiązania i innowacje, oferując nową jakość medycyny dla personelu medycznego i pacjentów, a wszystko to za sprawą obiektu, który właśnie otwieramy.”

Michał Grzybowski, Prezes Philips Polska

W uroczystości otwarcia Europejskiego Centrum udział wzięli najznamienitsi goście: Prezydent RP Andrzej Duda, władze lokalne, a także przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone