Budynek EHTIC nominowany w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja roku & budowa XXI w.”!

Budynek Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia” (obecnie Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia – EHTIC) nominowany w ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w”.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Jego celem jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2022 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych, dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

W tym roku w konkursie nominowany jest budynek Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia” wraz z aulą wykładową w Zabrzu, który obecnie nosi nazwę Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia – EHTIC.

Więcej informacji i głosowanie na stronie Budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia” wraz z Aulą wykładową w Zabrzu – Modernizacja Roku.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone