Marka Śląskie 2022 dla EHTIC

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej otrzymało nagrodę „Marka-Śląskie” w kategorii „Nauka” za rok 2022!

Konkurs „Marka-Śląskie” ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swoją działalnością i postępowaniem budują pozytywny wizerunek regionu oraz przyczyniają się do budowania tożsamości Śląska. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest co roku w dwunastu kategoriach.   Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród miało miejsce 3 września 2022, podczas uroczystej XXVIII Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Nagrody wręczył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Prezydent Miasta Gliwice, Adam Neuman oraz Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wiktor Pawlik.
Wyróżnienie przyznane Europejskiemu Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej odebrał Dyrektor Centrum, prof. Marek Gzik, a Politechnikę Śląską reprezentował Prorektor ds. Ogólnych, Prof. Bogusław Łazarz.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone