Politechnika Śląska oficjalnym partnerem European Innovation Council

Politechnika Śląska oraz EHTIC przystąpiło do współpracy w ramach programu EIC Ecosystem Partnerships and Co-Investment Support Programme – programu wspierania partnerstw i współinwestycji w ekosystemach EIC.

Uruchomiony w 2023 r. program ma na celu rozszerzenie usług EIC Business Acceleration Services, stawiając czoła dwóm dużym wyzwaniom stojącym przed jego beneficjentami: dostępowi do specjalistycznych usług skoncentrowanych na sektorze zdrowia i przyciąganiu prywatnych inwestorów.

EIC to sieć organizacji oferujących usługi, dostęp do infrastruktury oraz wiedzę specjalistyczną dla ponad 6000 innowacji wspieranych przez European Innovation Council. Nasze centrum ma zaszczyt dołączyć do misji, jaką jest identyfikowanie, rozwijanie i stymulowanie przełomowych technologii w Europie.

Partnerzy EIC zapewniają usługi takie jak warsztaty, szkolenia i spotkania na tematy nieobjęte Usługami Akceleracji Biznesu (BAS).

Wysoce specyficzne usługi, takie jak korzystanie z określonego sprzętu laboratoryjnego, a nawet usługi relokacji i szkolenia w zakresie pierwszych ofert publicznych (IPO).

Dostęp do programów akceleracji, inkubacji lub budowania przedsięwzięć partnera, w oparciu o etap technologii i specyfikę innowacyjnego projektu.

W kwestii współinwestowania, beneficjenci otrzymują wsparcie i szkolenia, aby jak najlepiej wykorzystać swoje interakcje z najważniejszymi inwestorami, poprzez wydarzenia i pitchingi.

Beneficjencie EIC, dowiedz się, jak dołączyć do społeczności EIC i aplikować o usługi od Partnerów EIC:

EIC Ecosystem Partnership and Co-investment Support Programme | EIC Community (eismea.eu)

To właśnie tu kończą się Twoje poszukiwania idealnej usługi!

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone