Posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk w EHTIC!

28 czerwca br. w EHTIC obyło się Posiedzenie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, któremu od 2020 r. przewodniczy prof. Adam Liebert. Komitet, utworzony w 1972 roku, ma na celu konsolidację środowiska naukowego w obszarze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej oraz koordynację działań dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju tej dyscypliny w Polsce.

Członkowie komitetu, którzy przybyli na posiedzenie, stanowią merytoryczną reprezentację krajowego środowiska naukowego oraz przemysłu inżynierii biomedycznej.

Spotkanie nieprzypadkowo odbyło się właśnie w naszym centrum – jednym z punktów porządku obrad była prezentacja potencjału oraz ambicji badawczo-rozwojowych EHTIC, którą przedstawił Dyrektor Centrum, Prof. Marek Gzik.

Nasi goście byli pod wielkim wrażeniem możliwości technologicznych jakimi dysponuje EHTIC dzięki bazie ultranowoczesnych laboratoriów badawczych, pozwalających na rozwój innowacyjnych technologii z zakresu bioinformatyki, biomateriałów, biomechatroniki i bioelektroniki.

Galeria zdjęć

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone