Posiedzenie Rady World Health Innovation Hub w EHTIC!

W miniony piątek. 3 czerwca w EHTIC mieliśmy przyjemność gościć członków Warsaw Health Innovation Hub wśród których znaleźli się przedstawiciele Agencji Badań Medycznych oraz wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, w tym naszego partnera strategicznego – firmy Philips.

Z ramienia Politechniki Śląskiej na spotkaniu obecni byli: JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, dyrektor EHTIC prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Zbigniew Paszenda, dyrektor Centrum Biotechnologii dr hab. inż. Sebastian Student, zastępca dyrektora ds. naukowych Centrum Biotechnologii dr Artur Góra, kierownik Katedry Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji prof. Ewa Piętka.

Spotkanie to było okazją do przedstawienie przedstawicielom Rady WHIH potencjałów badawczo-naukowych zarówno EHTIC jak i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej

Po krótkich wystąpieniach i towarzyszącym im dyskusjach, uczestnicy spotkania zwiedzili wybrane pracownie i wysokospecjalistyczne laboratoria badawczo-rozwojowe EHTIC.

Photo gallery

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone