Prof. Marek Gzik – Najlepszy Pracownik Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2021/2022

Nagroda, corocznie przyznawana przez Radę Społeczną Politechniki Śląskiej, została wręczona podczas 78 Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Uczelni. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla Pana Profesora za inicjatywy i działania podejmowane w celu utworzenia Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

– Za ideę, która się zmaterializowała i Centrum działa na styku nauki, sportu, technologii, zdrowia, a zwłaszcza medycyny i rehabilitacji. I zwłaszcza za to, że ponieważ działa, to za chwilę wyda owoc – uzasadniał w imieniu Rady Jan Sarna, dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

– Nagroda dla najlepszego pracownika Politechniki Śląskiej, jaka została mi przyznana przez Radę Społeczną Politechniki Śląskiej, to dla mnie olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie. Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie dla całego środowiska inżynierii biomedycznej. Bez wielu osób, które wspierają mnie od lat, nie mógłbym osiągać swoich sukcesów. To nie tylko osoby na Wydziale Inżynierii Biomedycznej, ale od początku mojej kariery doświadczam dużego wsparcia ze strony Miasta Zabrze, w szczególności pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik. Jestem wdzięczny również firmie Philips, z którą udało nam się zorganizować absolutnie wyjątkowy projekt, jakim jest EHTIC. Jestem wdzięczny Radzie Społecznej za wyróżnienie, a Politechnice Śląskiej za to wszystko, co mogłem osiągnąć. Szereg moich kolejnych awansów zawodowych to współpraca z ludźmi, to Politechnika Śląska i atmosfera, którą wspólnie tworzymy” – powiedział prof. Marek Gzik.

Gratulujemy !!!!

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone