Spotkanie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej

Rada Społeczna Politechniki Śląskiej spotkała się we wtorek 29 listopada w Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. W skład rady wchodzą przedstawiciele samorządów, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych, a także przedsiębiorców i organizacji gospodarczych.

Spotkanie zorganizowane zostało przez prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza, we współpracy z dyrektorem EHTIC prof. Markiem Gzikiem.

Zgromadzonych przywitali przewodniczący Rady Społecznej dr inż. Jarosław Mlonka – prezes Zarządu Sumitomo SHI FW Energia Polska S.A. oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, który przedstawił wyzwania, przed którymi stoi Uczelnia w nadchodzącym roku.

– Staramy się radzić sobie i z kryzysami, i z finansami. Jak na razie nieźle nam to wychodzi – podsumował swoje wystąpienie rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

W nawiązaniu do wypowiedzi rektora przewodniczący Jarosław Mlonka podkreślił, że wyzwania te same wyzwania dotyczą również sektora publicznego oraz przedsiębiorców.

Następnie dziekani Wydziału Organizacji i Zarządzania prof. Jan Kaźmierczak oraz Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Zbigniew Paszenda zaprezentowali zebranym działalność kierowanych przez siebie jednostek.

Jako kolejny głos zabrał prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, który wystąpił z prezentacją pt. „Technologie wodorowe w Politechnice Śląskiej”. Prorektor podkreślił, że Uczelnia w swojej działalności chce nawiązywać do roli Śląska w sektorze energetyczno-paliwowym i dąży do odgrywania wiodącej roli również w rozwoju technologii wodorowych. Wymienił podejmowane przez Uczelnię tym zakresie działania, m.in. udział w Śląsko-Małopolskiej Dolinie Wodorowej, czy udział w pracach nad utworzeniem Narodowego Centrum Badań i Wdrożeń Energii Odnawialnej (PolRES Living Lab). Politechnika Śląska realizuje również wiele projektów NCBR, NCN oraz europejskich w ramach tych tematów ora podejmuje współpracę z miastami regionu w ramach technologii wodorowych. W nawiązaniu do tej kwestii, prorektor wymienił obecnych na spotkaniu prezydentów Gliwic, Rybnika, Katowic i Zabrza. 

Z kolei prorektor ds. infrastruktury i promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ omówił temat inwestycji w Politechnice Śląskiej.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję do zwiedzenia laboratoriów Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, a jego dyrektor prof. Marek Gzik zaprezentował zebranym obszary działalności Centrum.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone