Spotkanie z Janą Orlowski – Zastępcą Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec

Zastępca Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec Jana Orlowski była wczoraj gościem Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC). Pani Konsul w spotkaniu towarzyszyła Pani Hanna Sanecka z Referatu Ekonomicznego oraz Aleksandra Pilch Kierownik projektów polsko-bawarskich z obszaru Med-Tech z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handloweja we Wrocławiu. Gospodarzem spotkania był Prof. Marek GZIK, dyrektor EHTIC i kierownik Katedry Biomechatroniki, i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, MBA , oraz przedstawiciele Katedr: Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji – prof. Paweł Badura, Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych – prof. Marcin Kaczmarek, Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych – prof. Paweł Kostka.

W lutym tego roku Bawaria utworzyła przy AHK (Polsko-Niemieckiej Izbie) przedstawicielstwo pod kierownictwem pani Aleksandry Pilch. Celem tej inicjatywy jest wzmocnienie polsko-bawarskiej współpracy w obszarze technologii medycznych m.in. poprzez inicjowanie kontaktów i współpracy środowisk naukowych oraz wsparcie w nawiązywaniu kontaktów dla firm działających w branży.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie, jest największą bilateralną izbą w Polsce. Reprezentuje interesy 1000 firm członkowskich i od ponad 25 lat wspiera polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. 50-osobowy zespół izby oferuje firmom z Niemiec i Polski profesjonalne usługi doradcze oraz wspomaga wymianę informacji i doświadczeń, jak i rozwój stosunków między instytucjami i przedsiębiorstwami po obu stronach Odry.

Podczas spotkania zaprezentowano potencjał badawczo-naukowy Katedr Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz zasoby infrastrukturalne EHTIC w kontekście rozpoznania możliwości pogłębiania współpracy naukowej.

Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje nowymi wspólnymi przedsięwzięciami oraz projektami z naszymi sąsiadami, co w efekcie otworzy nowe perspektywy dla rozwijania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone