Warsztaty dla studentów z Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego w Łucku

Dziś w EHTIC powitaliśmy 15-osobową grupę pracowników oraz studentów Wydziału Rehabilitacji z Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego w Łucku.

Gości przywitał gospodarz i inicjator wydarzenia, prof. Marek Gzik – dyrektor EHTIC, wspólnie z prof. Bogdanem Bacikiem – prorektorem ds. nauki AWF, Haliną Biedą – Senator III RP, a także Oleksandrem Potti – dyrektorem polskiego kampusu Uniwersytetu Medycznego w Kijowie.

Wizyta związana jest z warsztatami, które w dniach 11-15 września 2023 r. organizuje Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej wraz z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty”, a których realizacja była możliwa dzięki wsparciu Konsulatu Honorowego Ukrainy w Tarnowie oraz Polsko-Ukraińskiego Instytutu Pomocy i Rozwoju.

Dzięki wspaniałej współpracy, przez pięć kolejnych dni nasi goście będą poznawać możliwości stosowania nowoczesnych metod prewencji, diagnostyki oraz terapii z użyciem nowoczesnych technologii w rehabilitacji ruchowej, neurologicznej oraz kardiologicznej.

Dziś gospodarzem spotkania było EHTIC gdzie realizowane były warsztaty z zakresu biomechanicznych metod oceny funkcji lokomocyjnych oraz możliwości zastosowania technologii VR w rehabilitacji.

Dwa kolejne dni (12-13 września) warsztatów odbędą się w kampusie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie uczestniczki będą miały możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania metod terapii z użyciem nowoczesnych technologii zarówno w prewencji, jak i diagnostyce oraz rehabilitacji ruchowej, neurologicznej i kardiologicznej. W ramach wizyty w kampusie, zespół Katedry Motoryczności Człowieka zaprezentuje laboratoria i pracownie Szkoły Mistrzów oraz przedstawimy założenia Wirtualnej Kliniki Równowagi. Nie zabraknie także czasu na dyskusję i wymianę doświadczeń.

Czwartek i piątek (14,15 września) uczestniczki spędzą w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, gdzie zapoznają się ze strukturą szpitala, odwiedzą gabinety, wymienią doświadczenia i porównają fizjoterapię prowadzoną w Ukrainie i w Polsce a także zapoznają się z tajnikami rehabilitacji neurologicznej prowadzonej w tamtejszym ośrodku.

Nabyte umiejętności, co szczególnie istotne, będą mogły być wykorzystane przez naszych ukraińskich gości po powrocie do kraju, gdzie na pomoc czekają ofiary wojny, w tym również ranni żołnierze.

To specjalne wydarzenie zostało objęte patronatem p. Bartłomieja Babuśki, Honorowego Konsula Ukrainy oraz Prezesa Polsko-Ukraińskiego Instytutu Pomocy i Rozwoju.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone