Warsztaty logopedyczne

W dniach 11 oraz 18 grudnia 2023 w EHTIC odbyła się druga edycja warsztatów logopedycznych realizowanych we współpracy Katedry Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów logopedii, a pierwsza część szkolenia obejmowała prezentację oraz omówienie badania za pomocą otoskopu przeprowadzaną przez doświadczonego technika słuchu.

Po prezentacji, uczestniczki szkolenia miały za zadanie przeprowadzić pełen zakres czynności związanych z wywiadem z pacjentem i jego rodziną, przygotowaniem pacjenta do badania, a także uczestnictwem w procesie badania i omówieniem zaleceń do terapii.

W ramach warsztatów zaprezentowany został również nowoczesny sprzęt służący do wykonania badań słuchu oraz oceny wyższych funkcji słuchowych w odpowiednio dostosowanym do potrzeb badania pomieszczeniu.

Zwieńczeniem warsztatów był podsumowujący wykład dra inż. Michała Kręcichwosta oraz prezentacja platformy webowej do zdalnej diagnozy i telekonsultacji logopedycznych.

Prowadzącymi szkolenie będą panie: dr Natalia Moćko, surdologopeda, neurologopeda z Uniwersytetu Śląskiego współpracująca z Politechniką Śląską oraz mgr Agnieszka Pucka, technik protetyk słuchu.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone