Warsztaty logopedyczne

W ubiegłym tygodniu w EHTIC odbyły się warsztaty logopedyczne z zakresu diagnozy słuchu i oceny surdologopedycznej pacjenta dziecięcego oraz osoby dorosłej.

Była to już druga edycja szkolenia, które zostało zrealizowane dzięki współpracy Katedry Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szkolenie obejmowało pełen zakres czynności związanych z przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem dziecięcym oraz dorosłym, przygotowaniem pacjenta dziecięcego oraz dorosłego do badania, przeprowadzeniem badania, oraz omówieniem zaleceń do terapii. Część praktyczna poprzedzona była prezentacją sposobu pracy z otoskopem oraz sprzętem diagnostycznym, a zwieńczeniem warsztatów był wykład podsumowujący dr inż. Michała Kręcichwosta oraz prezentacja platformy webowej do zdalnej diagnozy i telekonsultacji logopedycznych.

Prowadzącymi szkolenie były panie: dr Natalia Moćko, surdologopeda, neurologopeda oraz mgr Agnieszka Pucka, technik protetyk słuchu.

Galeria

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone