Warsztaty „Oncology as a priority in EU 2021-2027”

27 kwietnia 2022 r. odbyły się w EHTIC warsztaty „Oncology as a priority in EU 2021-2027”, których współgospodarzem był Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentowany przez JM Rektora prof. Tomasza Szczepańskiego oraz Prorektora ds. Klinicznych prof. Damiana Czyżewskiego. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele firmy Philips, m.in. Hans Hofstraat, Edwin van Rutten, Michał Grzybowski oraz Marcin Bruszewski, zespół specjalistów z Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, Monika-Ptak Kruszelnicka – Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, prof. Andrzej Hajdasiński z Nyenrode Business University w Holandii, prof. Zbigniew Paszenda Dziekan Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechnika Śląska, oraz kierownicy Katedr i pracownicy naukowi tego wydziału.

Podczas warsztatów omawiano potencjalne obszary współpracy w dziedzinie onkologii, a w szczególności onkologii obliczeniowej oraz spersonalizowanej medycyny – dziedziny, która jest jednym z dziesięciu priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej. Żywe dyskusje na temat wciąż niezaspokojonych potrzeb w zakresie prewencji, wczesnej diagnostyki oraz spersonalizowanej terapii onkologicznej, poprzedzone prezentacjami potencjałów zespołów naukowo-badawczych uczestniczących w spotkaniu stron, pozwoliły na określenie zakresu tematycznego, w ramach którego możliwa będzie współpraca. Podczas spotkania wyłonione zostały propozycje wspólnych projektów naukowych. Mamy nadzieję, że warsztaty te stanowić będą początek obiecującej, długofalowej partnerskiej współpracy.

Zobacz galerię

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone