XII Konferencja HTIC 2023 – zapisz się już dziś!

W dniach 9-10 października 2023 r. w Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia w Zabrzu odbędzie się XII międzynarodowa konferencja naukowa „HealthTech Innovation Conference”.

Konferencja HTIC stanowi kontynuację organizowanej od 2016 r. konferencji „Innovations in Biomedical Engineering” i jest wydarzeniem, które każdego roku gromadzi 200-250 uczestników.

Wydarzenie to jest miejscem integracji, a także zacieśniania współpracy inżynierów biomedycznych i przedstawicieli ośrodków medycznych w zakresie innowacyjnych technologii mających zastosowanie w medycynie i sporcie. Tematyka konferencji obejmuje obszary związane inżynierią biomedyczną, bioinformatyką, biomechatroniką, bioelektroniką, biomateriałami, robotami medycznymi, technologiami wojskowymi, inżynieryjnym wsparciem procedur medycznych, planowaniem treningów sportowych oraz rehabilitacji.

Nadrzędnym celem Konferencji jest inspiracja do rozwoju nowych technologii służących zdrowiu człowieka, identyfikacja aktualnych potrzeb systemu ochrony zdrowia oraz wymiana doświadczeń. 

Partnerem tegorocznej konferencji jest Województwo Śląskie a wydarzenie związane jest z Rokiem Nauki 2023 w regionie.

XII Konferencja HealthTech Innovation Conference 2023 otrzymała patronat:

 • Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego
 • Prezydent Miasta Zabrze – dr Małgorzaty Mańki-Szulik
 • Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. n.med. Tomasza Szczepańskiego
 • Rektora Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zaprezentowaniem wyników swoich prac naukowych do zgłaszania się za pomocą formularza, dostępnego na stronie konferencji: Politechnika Śląska | HTIC 23 Conference (polsl.pl). Pracownicy naukowi będą mogli zamieścić swoje publikacje w czasopiśmie Springer.

W programie konferencji znajduje się wiele ciekawych sesji, w tym:

 • sesja poświęcona cyfryzacji w służbie zdrowia,
 • sesje poświęcone tematyce Priorytetowego Obszaru Badawczego PŚ: Onkologia Obliczeniowa i Medycyna Spersonalizowana (POB1)
 • sesja EIT Health ”From Vision to Action: Transforming Healthcare through Collaborative Innovation”
 • sesja American Heart of Poland poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym w medycynie sercowo-naczyniowej
 • panel dyskusyjny z udziałem kadry zarządzającej szpitalami w regionie „Green Hospital – Challenges vs. Opportunities”
 • sesja Kardio Med Silesia
 • specjalna sesja „International meeting & music gig – around the world tour”

Zapraszamy do śledzenia strony konferencji!

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu ”Assist Med. Sport Silesia”

Media Społecznościowe
Kontakt

Europejskie Centrum
Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

© 2024 EHTIC. Wszystkie prawa zastrzeżone